Show simple item record

Analysis of the causes of moisture in building, including restorationdc.contributor.advisorPopenková Miloslava
dc.contributor.authorStará Alena
dc.date.accessioned2017-06-07T16:07:38Z
dc.date.available2017-06-07T16:07:38Z
dc.date.issued2017-05-29
dc.identifierKOS-593779702305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69918
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou negativního vlivu dlouhodobého působení vlhkosti ve stavbách a následným návrhem sanace. Cílem teoretické části práce je seznámit se s možnými příčinami, důsledky a opatřeními souvisejícími s pronikáním vlhkosti do konstrukcí. Teoretické znalosti jsou následně aplikovány na památkově chráněném objektu rodinného domu, který se nachází v Praze v ulici Strahovská. V praktické části autor analyzuje poznatky získané z provedených průzkumů, zejména stavebně technického a vlhkostního, a na jejich základě navrhuje vhodné sanační opatření.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the analysis of the negative influence of the long-term effect of moisture in buildings and its restoration. The purpose of the theoretical part is to recognize the possible reasons, consequences and measures related to the penetration of moisture into constructions. The theoretical knowledge is then applied to a listed building of a family house located in Prague, Strahovska Street. In the practical part the author analyzes the knowledge gained from the conducted surveys, especially from surveys of construction and moisture, and proposes appropriate restoration measures.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVlhkost, sanace, průzkum, analýza vlhkosti, salinitacze
dc.subjectMoisture, restoration, survey, analysis of the moisture, salinityeng
dc.titleAnalýza příčin vlhkosti objektu včetně sanacecze
dc.titleAnalysis of the causes of moisture in building, including restorationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeMelicher Pavel
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record