Zobrazit minimální záznam

Financial Analysis of Company Valenta ZT s.r.o.

dc.contributor.advisorScholleová Hana
dc.contributor.authorZitková Kateřina
dc.date.accessioned2017-06-07T16:07:27Z
dc.date.available2017-06-07T16:07:27Z
dc.date.issued2017-05-02
dc.identifierKOS-593779649305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69913
dc.description.abstractCílem mé práce je zhodnotit finanční zdraví výrobního podniku Valenta ZT s. r. o. Za pomocí veřejně dostupných zdrojů provedu finanční analýzu, která bude přínosná nejen pro vedení společnosti, případně i pro subjekty s ní spojené. Analýza bude provedena v období 2011-2015. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části popíši problematiku a nástroje finanční analýzy. V části praktické představím analyzovanou společnost, dále pak odvětví, ve kterém se podnik nachází a zpracuji finanční analýzu. Na závěr jednotlivé výstupy ohodnotím a navrhnu případná opatření.cze
dc.description.abstractThe target of this bachelor thesis is to evaluate the financial health of manufacturing company Valenta ZT s.r.o. I shall do a financial analysis while using publicly available sources and documents. This analysis should be useful not only for the company itself, but also for other subjects connected with it. The analysis covers the period between years 2011 and 2015. The thesis consists of two parts. The first part, theoretical, will describe the matters and tools of financial analysis. Second, practical part, shall present the company and also the field in which the company operates. Financial analysis will also be presented in this second part. At the end of this thesis I shall evaluate the outcome of the analy-sis and propose few possible steps for the company.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectFinanční analýza, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, cash flow, absolutní ukazatele, rozdílové ukazatele, poměrové ukazatelecze
dc.subjectFinancial analysis, balance sheet, profit and loss statement, cash flow, differential indicators, financial ratios,absolute indicatorseng
dc.titleFinanční analýza společnosti Valenta ZT s.r.o.cze
dc.titleFinancial Analysis of Company Valenta ZT s.r.o.eng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeMakovský Petr
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam