Show simple item record

The Rationalization of Logistics System Selected Company

dc.contributor.advisorKošťálek Josef
dc.contributor.authorKováč Patrik
dc.date.accessioned2017-06-07T16:06:23Z
dc.date.available2017-06-07T16:06:23Z
dc.date.issued2017-05-19
dc.identifierKOS-593779633405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69872
dc.description.abstractBakalárska práca sa zaoberá analýzou logistického systému vybraného podniku a následnými návrhmi na racionalizáciu týchto procesov na základe zistených kri-tických faktorov. Teoretická časť tejto práce obsahuje teoretické znalosti spojené s logistikou výrobného procesu s následnou distribúciou prostredníctvom distri-bučného reťazca. Je zameraná na logistiku ako pojem, jej definície, ciele, funkcie apod. Následne pokračuje informáciami o toku zásob, logistických nákladoch, skladovaní, doprave, ale aj logistických informačných systémoch. Praktická časť tejto práce je zameraná na samotnú analýzu jednotlivých logistických procesov a činností spoločnosti ŠUMAVSKÝ PRAMEN distribuce s.r.o., kde je na začiatku táto spoločnosť charakterizovaná a neskôr popisuje jednotlivé logistické procesy. Po analýze nasleduje vymedzenie kritických faktorov, po ktorých nasledujú návrhy možných opatrení, ktoré povedú k celkovej optimalizácii logistického systému sledovanej spoločnosti.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the analysis of the logistics system selected com-pany and the subsequent proposals for the rationalization of these processes based on identified critical factors. The theoretical part of this work contains theo-retical knowledge connected with the logistics of the production process with subsequent distribution through its own distribution network. It focuses on logis-tics as a concept, its definitions, objectives, and functions. Subsequently, it con-tinues with knowledges about inventory flow, logistics costs, storage, transport, and logistics information systems. The practical part of the thesis is focused on the analysis of individual logistic processes and activities of ŠUMAVSKÝ PRAMEN dis-tribuce s.r.o., where the company is briefly characterized and then describes indi-vidual logistic processes. The analysis follows the definition of critical factors, fol-lowed by proposals for possible measures that will lead to overall optimization of the logistics system of the monitored company.eng
dc.language.isoSLO
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectAnalýza, logistika, náklady, racionalizácia, kritické faktory, skladovanie, distribúcia, riadenie dodávateľského reťazccze
dc.subjectAnalysis, logistics, costs, rationalization, critical factors, storage, distribution, supply chain managemeneng
dc.titleRacionalizace logistického systému vybrané společnosticze
dc.titleThe Rationalization of Logistics System Selected Companyeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKavan Michal
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record