Zobrazit minimální záznam

Project management: Creating a welding workplace

dc.contributor.advisorKošťálek Josef
dc.contributor.authorKožíšek Michael
dc.date.accessioned2017-06-07T16:06:22Z
dc.date.available2017-06-07T16:06:22Z
dc.date.issued2017-05-19
dc.identifierKOS-593779633505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69871
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá disciplínou projektového řízení. V teoretické části je popsán projekt a projektové řízení obecně. Dále jsou zde rozebrány možnosti organizačních struktur a typy časového plánování. V praktické části jsou tyto poznatky aplikovány na řešení konkrétního projektu vytvoření svařovacího pracoviště.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the project management discipline. The theoretical part describes the project and project management in general. Furthermore, the possibilities of organizational structures and types of time planning are discussed. In the practical part, this knowledge is applied to solving a specific project of creating a welding workplace.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectProjekt, projektové řízení, fáze projektu, organizační struktura, časové plánování.cze
dc.subjectProject, project management, phases of project, organizational structure, time planning.eng
dc.titleŘízení projektu vytvoření svařovacího pracovištěcze
dc.titleProject management: Creating a welding workplaceeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŠrámek Jan
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam