Show simple item record

Methodology of Kaizen Implementation

dc.contributor.advisorKošťálek Josef
dc.contributor.authorHoloubková Nikola
dc.date.accessioned2017-06-07T16:06:05Z
dc.date.available2017-06-07T16:06:05Z
dc.date.issued2017-05-19
dc.identifierKOS-593779631305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69861
dc.description.abstractCílem mé bakalářské práce je pozorovat a zhodnotit dosavadní podnikové procesy a v duchu filozofie Kaizen hledat potencionální možnosti úspor zdrojů všeho druhu. Předpokládaným pří-nosem bude zhodnocení stávajících procesů v podniku a zjištění, zda je vše prováděno tím nej-racionálnějším a nejefektivnějším způsobem a popřípadě zformulovat návrhy a doporučení, jak dělat procesy jinak a lépe.cze
dc.description.abstractThe aim of my bachelor thesis is to observe and evaluate existing business processes and in the spirit of the Kaizen philosophy, to look for potential saving possibilities of all kinds resources. The expected benefit will be the evaluation of the current processes in the company and determi-nation of whether everything is done in the most rational and effective way and alternatively to formulate suggestions and recommendations on how to make processes in a different and bet-ter way.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectKaizen, zlepšení, změna, inovace, produkt, muda, metodycze
dc.subjectKaizen, improvement, change, innovation, product, muda, methodseng
dc.titleMetodika zavedení filozofie Kaizencze
dc.titleMethodology of Kaizen Implementationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKavan Michal
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record