Show simple item record

Diversity Management in Organizationdc.contributor.advisorŠikýř Martin
dc.contributor.authorJelínková Eliška
dc.date.accessioned2017-06-07T16:03:35Z
dc.date.available2017-06-07T16:03:35Z
dc.date.issued2017-05-19
dc.identifierKOS-593779607005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69762
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je analyzovat pojetí a využití diversity managementu ve společnosti, porovnat teoretická východiska s reálně použitými postupy a navrhnout společnosti oblasti možného zlepšení v přístupu k diversity managementu. Práce je rozdělena na dvě části ? teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsán význam slova diverzita, vysvětlen termín diversity management a jeho náležitosti. Práce je zaměřena na diverzitu genderu. V praktické části je na základě rozhovorů a dotazníku popsán současný stav diversity managementu ve společnosti, včetně zpětné vazby od zaměstnanců a jsou navržena možná zlepšení.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to analyze the concept and the use of the diversity management in the company, to compare the theoretical starting points with the real applied procedures and to suggest to the company areas of possible improvement in approach to diversity management. The thesis is divided into two parts - the theore-tical and practical part. In the theoretical part, the meaning of the word diversity is described, same as meaning of the diversity management. The thesis is focused on the topic of gender diversity. In the practical part, based on the interviews and the questionnaire is described, the current state of diversity management in the compa-ny, including feedback from employees and suggested improvements.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDiverzita, diversity management, slaďování osobního a pracovního života, pohlaví, věk,různorodostcze
dc.subjectDiversity, Diversity Management, Work-Life Balance, Variety, Gender, Ageeng
dc.titleDiversity management organizacecze
dc.titleDiversity Management in Organizationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeNovotná Hana
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record