Show simple item record

Adaptation of Employees in a Selected Companydc.contributor.advisorŠnýdrová Markéta
dc.contributor.authorFeuraizlová Lenka
dc.date.accessioned2017-06-07T16:03:06Z
dc.date.available2017-06-07T16:03:06Z
dc.date.issued2017-05-01
dc.identifierKOS-593779603805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69739
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje adaptaci nových zaměstnanců. Cílem práce je zpracování návrhu na zlepšení adaptačního procesu. První a druhá kapitola teoretické části shrnuje poznatky o adaptaci zaměstnanců, včetně pracovní a sociální adaptace. Třetí kapitola shrnuje poznatky o psychologické smlouvě, období a oblastech adaptace. Čtvrtá a pátá kapitola pojednává o adaptačním procesu a o důsledcích neřízené adaptace. V praktické části je zhodnocen adaptační proces ve společnosti Expreska s. r. o. Následně dle výsledků dotazníkového šetření bylo zjištěno, že adaptační proces ve společnosti není efektivní a proto byly doporučeny návrhy na zlepšení adaptačního procesu. Konkrétněji je navržen adaptační proces, adaptační list a manuál.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the adaptation process of new employees. The aim of the thesis is to elaborate a proposal for improvement of the adaptation process. The first and second chapter of the theoretical part summarize the knowledge about employees' adaptation, including work and social adaptation. The third chapter summarizes the findings of the psychological treaty as well as periods and areas of adaptation. The fourth and fifth chapters discuss the adaptation process and the consequences of uncontrolled adaptation. In the practical part, the adaptation process in Expreska s. r. o. is assessed. Following the results of the questionnaire survey, it was found that the adaptation process in the company was not efficient. Therefore, suggestions for improvement of the adaptation process were recommended. More specifically, an adaptation process, an adaptation sheet and a manual are proposed.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAdaptace, adaptační proces, společnost, fluktuace, zaměstnanec, mentorcze
dc.subjectAdaptation, adaptation process, company, fluctuation, employee, mentoreng
dc.titleAdaptace zaměstnanců ve vybrané společnosticze
dc.titleAdaptation of Employees in a Selected Companyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŠkorňová Eva
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record