Zobrazit minimální záznam

Analysis of Employee Benefits in a Commercial Company

dc.contributor.advisorJurková Jitka
dc.contributor.authorBatchuluunová Mandukhai
dc.date.accessioned2017-06-07T16:02:48Z
dc.date.available2017-06-07T16:02:48Z
dc.date.issued2017-04-28
dc.identifierKOS-593779602105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69726
dc.description.abstractCílem práce je analýza systému zaměstnaneckých výhod v obchodní společnosti. Přínosem práce je vlastní doporučení, ověření výzkumných předpokladů a nestranný pohled na problematiku. Teoretická část se zabývá charakteristikou, významem a členěním zaměstnaneckých výhod. Dále uvádí související problematiku, čímž je motivace, oddanost a angažovanost. Praktická část se zabývá zjišťováním spokojenosti se současnou nabídkou zaměstnaneckých výhod pomocí dotazníkového šetření. Na základě vyhodnocení výsledku lze doporučit návrh na změnu stávající nabídky zaměstnaneckých výhod.cze
dc.description.abstractThe aim of this work is to analyse the system of employee benefits in the commercial company. The benefit of this work is to create recommendations, to verify research assumptions and impartial view on the issue. The theoretical part deals with the characteristics, meaning and structure of employee benefits. It also states related issues, such as motivation, commitment and involvement. The practical part deals with the employee survey satisfaction of current employee benefits. Based on the result, proposal can be recommended to amend the existing range of employee benefits.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectřízení lidských zdrojů, motivace, odměňování, zaměstnanecké výhody, průzkum spokojenosticze
dc.subjecthuman resource management, remuneration, motivation, employee benefits, satisfaction surveyeng
dc.titleAnalýza systému zaměstnaneckých výhod v obchodní společnosticze
dc.titleAnalysis of Employee Benefits in a Commercial Companyeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŠikýř Martin
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam