Show simple item record

Model of Regional Applicator Based on Eight Dipolesdc.contributor.advisorVrba Jan
dc.contributor.authorHrubý Vojtěch
dc.date.accessioned2017-06-07T15:58:29Z
dc.date.available2017-06-07T15:58:29Z
dc.date.issued2017-05-26
dc.identifierKOS-587865145505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69560
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem modelu aplikátoru na bázi osmi dipólů pro regionální hypertermii, optimalizací návrhu za použití numerických simulací a následné realizace a měření modelu aplikátoru. Pozornost je věnována zejména optimalizaci rozměrů a prostorového uspořádání dílčích dipólů aplikátoru, za účelem dosažení dobrého impedančního přizpůsobení aplikátoru na pracovní frekvenci, a tím efektivního přenosu vysokofrekvenční energie z generátoru do zahřívaného fantomu. Dále jsou uvedeny výsledky numerických simulací rozložení veličiny SAR a změřené rozložení teploty v homogenním agarovém fantomu, který byl vystaven elektromagnetickému poli vyzářeném navrženým aplikátorem.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the design of an 8-dipole applicator model for regional hyperthermia, optimization of design using numeric simulations and subsequent implementation and measurement of the applicator. Particular attention is paid to the optimization of the dimensions and the spatial arrangement of the applicator, in order to achieve a good impedance matching of the applicator at the working frequency, thereby effectively transferring the microwave power from the generator to the heated phantom. The results of numerical simulations of SAR distribution and measured temperature distribution in homogenous agar phantom, which was exposed to the electromagnetic field radiated by the proposed applicator, are presented.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecthypertermie,termoterapie,aplikátor,dipól,aplikátorové pole,dipólové pole,regionálnícze
dc.subjecthyperthermia,thermotherapy,applicator,dipole,applicator array,dipole array,regionaleng
dc.titleModel regionálního aplikátoru na bázi osmi dipólůcze
dc.titleModel of Regional Applicator Based on Eight Dipoleseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeHerza Jan
theses.degree.disciplineKomunikační technikacze
theses.degree.grantorkatedra elektromagnetického polecze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record