Show simple item record

Automatization of the measurement of small asynchronous motors

dc.contributor.advisorHlinovský Vít
dc.contributor.authorStejskal Jan
dc.date.accessioned2017-06-07T15:58:19Z
dc.date.available2017-06-07T15:58:19Z
dc.date.issued2017-05-24
dc.identifierKOS-587865141705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69557
dc.description.abstractTato práce navazuje na bakalářskou práci Stanislava Dupala - Automatizace měření asynchronního motoru (2016). Jejím cílem je provést rozbor zkoušek prováděných na asynchronním motoru, následně zdokonalit automatizaci sběru dat pomocí výkonového analyzátoru Norma D4000 a rozšířit zkoušky o měření nakrátko a měření odporů statorového vinutí. Na motoru od firmy Siemens pak provést testovací měření. Data naměřená pomocí programu napsaného v prostředí LabWindows/CVI a uložená do tabulkového procesoru Microsoft Excel poté graficky zpracovat a vyhodnotit.cze
dc.description.abstractThis bachelor´s degree project builds on bachelor´s degree project of Stanislav Dupal - Automation measuring of induction motor (2016). The objective is make the analysis of the tests carried out on asynchronous motor, then improve data acquisition automation using the power analyzer Norma D4000 and extend it by blocked rotor test and the measurement of the resistance of the stator winding. On the engine from the Siemens company then perform testing measurement. The data measured by a program written in the environment LabWindows /CVI and stored in a Microsoft Excel spreadsheet, then graphically processed and evaluated.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectAsynchronní motor, Norma D4000, automatizace měření, zkoušky, LabWindows?/CVI, Microsoft Excelcze
dc.subjectAsynchronous motor, Norma D4000, automatization measuring, tests, LabWindows?/CVI, Microsoft Exceleng
dc.titleAutomatizace měření malých asynchronních motorůcze
dc.titleAutomatization of the measurement of small asynchronous motorseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeUrban Ivan
theses.degree.disciplineAplikovaná elektrotechnikacze
theses.degree.grantorkatedra elektrických pohonů a trakcecze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record