Show simple item record

Development of potential production from photovoltaic sources in the territory of PREdistribuce, a.s.

dc.contributor.advisorJelenecký Vojtěch
dc.contributor.authorKodad Tomáš
dc.date.accessioned2017-06-07T15:58:19Z
dc.date.available2017-06-07T15:58:19Z
dc.date.issued2017-05-25
dc.identifierKOS-587865141005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69555
dc.description.abstractCílem práce je vytvořit přehled o minulosti, přítomnosti a budoucím vývoji instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren v distribučním území PREdistribuce, a.s. K řešení práce jsem provedl analýzu střech na tomto území na základě podkladů od Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a podkladů od katastrálního úřadu. Na základě průzkumu typových oblastí jsem stanovil koeficienty a vytvořil mapu s instalovatelným výkonem FVE v jednotlivých katastrech. Na základě zjištěných údajů je možné určit, v jakých oblastech dojde pravděpodobně k výraznější změně instalovaného výkonu na základě změny definovaných faktorů.cze
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to create an overview of past, present and future development of the installed capacity of photovoltaic power plants in the distribution area PREdistribuce, a.s. In order to solve my work, I analyzed the roofs in this area on the basis of the documents from the Institute of Planning and Development of the Capital City of Prague and documents from the cadastral office. Based on a survey of type areas, I have established coefficients and created a map with installable PV power in individual cadastres. On the basis of the findings, it is possible to determine in which areas a significant change in installed capacity is likely to occur based on the change of defined factors.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectFVE,historie vývoje, analýza potenciálu rozvoje, Praha,legislativacze
dc.subjectFVE,history of development,legislation,analysis of development,Pragueeng
dc.titleZmapování rozvoje výroby z fotovoltaických zdrojů v zásobovacím území PREdistribuce, a.s.cze
dc.titleDevelopment of potential production from photovoltaic sources in the territory of PREdistribuce, a.s.eng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKrálík Tomáš
theses.degree.disciplineElektrotechnika a managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record