Show simple item record

Intelligent Bed

dc.contributor.advisorLhotská Lenka
dc.contributor.authorLarionov Vladyslav
dc.date.accessioned2017-06-07T15:57:36Z
dc.date.available2017-06-07T15:57:36Z
dc.date.issued2017-05-26
dc.identifierKOS-587865108905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69521
dc.description.abstractCílem této práce je studium rys fyzické aktivity v denním cyklu "spánek - bdění", stejně jako studium změn spánku pod vlivem vnějších faktorů pomocí vyvinutého hardware - softwarového monitorovacího systému. K dosažení tohoto cíle byly řešeny následující úkoly: 1. Vyhodnocen charakter distribuce fyzické aktivity účastníků studie v noci a ve dne. 2. Byla určena charakteristika motorické aktivity těchto dvou účastníků. 3. Byly vyhodnoceny vztahy změn ukazatelů fyzické aktivity s rostoucími vnějšími ovlivňujícími factory. 4. Byla vyhodnocena účinnost aktigrafie během výzkumu.cze
dc.description.abstractThe purpose of this work is to study features of physical activity in the daily cycle "sleep - wakefulness" as well as changes in sleep under the influence of external factors using developed hardware - software monitoring system. In order to achieve this goal the following tasks were solved: 1. Evaluate the distribution's character of physical activity of the participants of the study at night and daytime. 2. Identify the characteristics of motor activity of these two participants. 3. Evaluate relations of changes of physical activity indicators with increasing external influencing factors. 4. Evaluate the efficiency of actigraphy method during the research.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectSpánek, Arduino, inteligentní lůžko, monitorovací systém, senzory.cze
dc.subjectsleep, Arduino, Intelligent Bed, monitoring system, sensors.eng
dc.titleInteligentní lůžkocze
dc.titleIntelligent Bedeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeDoležal Jaromír
theses.degree.disciplineRobotikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record