Show simple item record

Balanced Scorecard in Specific Company

dc.contributor.advisorToth Daniel
dc.contributor.authorJakubec Kryštof
dc.date.accessioned2017-06-07T15:55:39Z
dc.date.available2017-06-07T15:55:39Z
dc.date.issued2017-05-05
dc.identifierKOS-587864823505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69437
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá definováním metody Balanced Scorecard jako systému pro měření výkonnosti. Tato metoda je popsána v teoretické části se zaměřením na její perspektivy. V praktické části je metoda popsána při aplikaci na konkrétním podniku s vyhodnocením průběžného hodnocení.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the definition of Balanced Scorecard as a performance measurement system. This method is described in the theoretical part with a focus on its perspectives. In the practical part, the method is described when applying to a particular company with an evaluation of the interim results.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectMěření výkonnosti, Balanced Scorecard, BSC, Perspektivacze
dc.subjectMeasuring of performance, Balanced Scorecard, BSC, Perspectiveeng
dc.titleBalanced Scorecard v konkrétním podnikucze
dc.titleBalanced Scorecard in Specific Companyeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeZralý Martin
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record