Show simple item record

Project and infrastracture management of BI-DBS teaching portal

dc.contributor.advisorHunka Jiří
dc.contributor.authorMalec Oldřich
dc.date.accessioned2017-06-07T15:54:51Z
dc.date.available2017-06-07T15:54:51Z
dc.date.issued2017-05-15
dc.identifierKOS-587864679005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69399
dc.description.abstractPráce se zaměřuje na efektivní řízení softwarového projektu, jehož cílem je vyvinout podpůrnou webovou aplikaci pro výuku předmětu BI-DBS na FIT ČVUT. Práce popisuje problémy s vedením vícečlenných týmů, zabývá se problematikou nasazování a udržitelnosti běhu výsledného softwaru a jeho průběžného vývoje. Cílem práce bylo navrhnout a začít používat postupy a nástroje, díky kterým se efektivně skloubí běžící systém a jeho průběžný vývoj za minimálního výskytu chyb. Jako metodika vývoje byla zvolena kombinace Extrémního programování a Feature-driven development, průběh práce je sledován v Redmine. Zdrojový kód aplikace je verzován a testován na Gitlabu. Poslední kapitola také obsahuje praktické ukázky konfigurace některých služeb potřebných pro běh samotné aplikace. Z práce lze vycházet při řízení jiných projektů obdobných rozměrů či pokračování v řízení stejného projektu.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on effective software project management, which aims to develop a supporting application for teaching BI-DBS at FIT CTU. Thesis describes issues with leading teams consisting of multiple people, deals with deployment, maintenance of deployed software and the development itself. The goal is to propose and start using procedures and tools, which will effectively combine a running system with its active development, while suppressing most of the bugs. The chosen software development methodology combines Extreme programming and Feature-driven development, the course of work is tracked in Redmine. Source code of the app is versioned and tested using Gitlab. The last chapter also includes samples of configuration for some services required to run the application. This work can be used as a base point for other projects with similar sizes or to continue in the process of managing the same project.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectprojektové řízení, metodiky vývoje, databázové systémy, řízení lidí, Redmine, Gitlab, SSL, Shibboleth, monitoringcze
dc.subjectproject management, development methodology, database systems, people management, Redmine, Gitlab, SSL, Shibboleth, monitoringeng
dc.titleŘízení projektu a infrastruktury portálu pro podporu výuky předmětu BI-DBScze
dc.titleProject and infrastracture management of BI-DBS teaching portaleng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeValenta Michal
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record