Show simple item record

Efficiency of investment into short-term rental apartment

dc.contributor.advisorProstějovská Zita
dc.contributor.authorProtivanský Adam
dc.date.accessioned2017-06-07T15:54:30Z
dc.date.available2017-06-07T15:54:30Z
dc.date.issued2017-05-28
dc.identifierKOS-587864655105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69384
dc.description.abstractPráce se zabývá výpočtem efektivnosti investice do bytu ke krátkodobému pronájmu. Krátkodobý pronájem je v dnešní formě relativně nový a velmi populární, proto jsem se rozhodl analyzovat faktory, které ovlivňují obsazenost i cenovou úroveň, a v důsledku efektivitu krátkodobého pronájmu. K samotnému výpočtu jsem použil jako ukazatele efektivnosti výnosnost investice a dobu návratnosti ze statických metod a vnitřní výnosové procento z dynamických. Bydlím v Praze, proto jsem efektivitu počítal radši pro jednotlivé pražské okruhy, místo abych se zabýval jinými lokalitami České republiky, ačkoli i Brno, Karlovy Vary, Liberec a horské oblasti jsou údajně k této investici vhodné. Cíl práce je splněn vyhodnocením efektivity investice do bytu ke krátkodobému pronájmu a jejího doporučení.cze
dc.description.abstractThe main purpose of the thesis is to calculate effectiveness of investment in short-term rent. Short-term rent is a relatively new and very popular form of apartment rent, that is why I decided to analyze those factors that affect occupancy, price and consequently the effectiveness of short-term rent. As for the calculation itself, I used profitability of investment and payback period as static methods and internal rate of return as dynamic method for effectiveness indicators. Living in Prague, I calculated effectiveness for each Prague district instead of for other parts of the Czech Republic; yet, reportedly, Brno, Carlsbad, Liberec or mountain districts of the country are also suitable for this type of investment. The goal of the thesis is fulfilled by evaluation of effectiveness of investment in short-term rent and recommendation of this type of investment.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKrátkodobý pronájem, nemovitostní trh, Airbnb, peněžní tok, ukazatelé ekonomické efektivity, výnosnost, doba návratnosti, vnitřní výnosové procento.cze
dc.subjectShort-term rental, real estate market, Airbnb, cash flow, indicators of efficiency, profitability, payback period, internal rate of return.eng
dc.titleEfektivnost investice do bytu určeného ke krátkodobému pronájmucze
dc.titleEfficiency of investment into short-term rental apartmenteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeTatýrek Václav
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record