Show simple item record

Design of a precast girder bridge

dc.contributor.advisorŠafář Roman
dc.contributor.authorMísař Petr
dc.date.accessioned2017-06-07T15:53:38Z
dc.date.available2017-06-07T15:53:38Z
dc.date.issued2017-05-28
dc.identifierKOS-587864613705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69345
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením dálničního mostu o dvou polích rozpětí 2 x 22,0 m. V příčném směru je most rozdělen na dvě samostatné konstrukce šířky 14,5 m, resp. 22,75 m. Most má nosnou konstrukci z předpjatých prefabrikovaných nosníků se spřaženou železobetonovou deskou. Stanovení zatížení, analýza konstrukce a posouzení z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti je provedeno dle platných evropských norem.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with a design and structural analysis of a two span motorway bridge with span lengths of 22 m. The bridge is divided into two parallel structures in the cross section. One structure is 14,5 m wide, the other is 22,75 m wide. The bridge is made of precast prestressed girders with composite cast-in-situ reinforced concrete slab. Determination of actions, analysis of performance of the structure and its verification from the point of view of serviceability as well as ultimate limit states is made according to the current European standards.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectmost, předpětí, předpjatý beton, betonový most, zatížení dopravou, prefabrikovaný nosníkcze
dc.subjectbridge, prestressing, prestressed concrete, concrete bridge, traffic loads, precast girdereng
dc.titleNávrh mostu z prefabrikovaných nosníkůcze
dc.titleDesign of a precast girder bridgeeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKomínek Milan
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record