Show simple item record

Equipment in production technology and recycling of platicsdc.contributor.advisorJirout Tomáš
dc.contributor.authorPekař Martin
dc.date.accessioned2017-06-07T15:50:01Z
dc.date.available2017-06-07T15:50:01Z
dc.date.issued2017-01-26
dc.identifierKOS-571673046505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69178
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zjištěním nejvhodnější metody pro recyklaci plastů. V úvodu se nachází krátké rozdělení plastů a výběr termoplastů, pro které jsou dále popsány druhy recyklačních procesů s vlivem na kvalitu, produktivitu, ekologii atd. V druhé části jsou popsány druhy mlýnů, drtičů a výběr nejvhodnějšího druhu pro nejvhodnější rozemletí nejvíce druhů odpadních plastů. V praktické části je zvolen nejvhodnější proces regranulace s nejvhodnějším nožovým mlýnem a pro tyto parametry je počítána potřebná energetická náročnost pro rozpojování odpadních PET lahví a obvodová rychlost rotoru uvnitř nožového mlýna. Závěrem je zhodnocení volby procesu, mlýna a vypočtených výsledků.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with finding the most suitable methods for recycling plastics. The introduction is short division plastic and selection thermoplastics, for which they are further described species recycling processes with an impact on quality, productivity, ecology, etc. The second section describes the types of mills, crushers and selection of the most suitable species for the perfect grind many kinds of waste plastics. In the practical part is the most suitable granulation process with the most suitable knife mill and these parameters are calculated energy demands needed for disintegration of waste PET bottles and peripheral speed of the rotor blade inside the mill. Finally, the evaluation of the election process, mill and calculated results.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectplasty, recyklace plastů, materiálová recyklace, biotechnologické postupy, proces, regranulace, mlýny, mletí, drtiče, drcení, příkon, obvodová rychlostcze
dc.subjectplastics, plastic recycling, material recycling, biotechnological processes, process, granulation, mills, grinding, crushers, crushing, power, peripheral speedeng
dc.titleZařízení v technologii výroby a recyklace plastůcze
dc.titleEquipment in production technology and recycling of platicseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKrátký Lukáš
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav procesní a zpracovatelské technikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record