Show simple item record

Investment Opportunity in a Spa Towndc.contributor.advisorČápová Dana
dc.contributor.authorKorcová Radka
dc.date.accessioned2017-06-07T15:49:55Z
dc.date.available2017-06-07T15:49:55Z
dc.date.issued2017-05-28
dc.identifierKOS-587864087705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69170
dc.description.abstractPrvním cílem bakalářské práce je hodnocení investičního záměru stavby bytového domu v Mariánských Lázních. Nejprve je investiční záměr hodnocen na základě propočtu, následně na základě rozpočtu bytového domu. Cílem druhým je definování pravidel spolupráce mezi provozovatelem bytového domu a majiteli jednotlivých bytů. V práci jsou vymezeny teoretické pojmy výstavbový projekt a jeho fáze, rozpočet, propočet a také pojmy z oblasti správcovství. Následuje hodnocení předinvestiční a investiční fáze, ve které je vypočtena výnosnost prodeje bytů bytového domu. Práce pokračuje zkoumáním a hodnocením fáze provozní, která se týká spolupráce provozovatele bytového domu a majitelů bytů. Poslední část shrnuje poznatky částí předchozích, na základě kterých vyhodnocuje investiční záměr z pohledu všech zúčastněných stran.cze
dc.description.abstractThe first aim of the bachelor thesis is to evaluate investment plan of a residential house in Mariánské Lázně. At first the investment plan is being evaluated based on calculation, then based on the budget of the residential house. The second aim is to define rules of cooperation of the keeper of the residential house and the flat owners. In the theoretical part definition of terms such as construction project and its phases, budget, calculation and terms from the area of stewardship can be found. The following part evaluates the pre-investment and investment stage where the profitability of the flat sale is calculated. The thesis continues with examination and evaluation of the operational phase that is connected to the cooperation of the keeper of the residential house and the flat owners. The last part summarizes the knowledge of previous parts and based on this the investment plan is evaluated from the point of view of all concerned participants.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectInvestiční záměr, výnosnost investic, bytový dům, správcovství, provozní nákladycze
dc.subjectInvestment plan, investment profitability, residential house, stewardship, operational costseng
dc.titleInvestiční příležitost v lázeňském městěcze
dc.titleInvestment Opportunity in a Spa Towneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeBrožová Lucie
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record