Show simple item record

Differential Cryptanalysis of Baby Rijndael

dc.contributor.advisorKokeš Josef
dc.contributor.authorTomanek Jakub
dc.date.accessioned2017-06-07T14:54:07Z
dc.date.available2017-06-07T14:54:07Z
dc.date.issued2017-05-23
dc.identifierKOS-695599660105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69148
dc.description.abstractV této práci se zabýváme metodou diferenciální kryptoanalýzy aplikovanou na šifru Baby Rijndael. V prvních dvou kapitolách se přesvědčíme o podobnosti designového návrhu šifer Rijndael a Baby Rijndael. Dále si uvedeme základní principy diferenciální kryptoanalýzy, kterými jsou předvýpočet diferenciálních charakteristik a jejich následné využití během útoku a extrakce šifrovacího klíče. U předvýpočtu dif. charakteristik se soustředíme na jejich možné sjednocování a shlukování. U metod útoků na šifru zkoumáme jednotlivé parametry, které mají vliv na výslednou úspěšnost získání šifrovacího klíče. V závěru odhadujeme paměťovou a výpočetní složitost jednotlivých variant útoků a porovnáváme naše výsledky s jinými doposud publikovanými pracemi. V provedených útocích se nám povedlo v průměru extrahovat šifrovací klíč ve 26 % v kratším čase oproti hrubé síle.cze
dc.description.abstractIn this thesis we deal with the methods of differential cryptanalsis applied to the Baby Rijndael cipher. In the first two chapters, we demonstrate the similarness of the Rijndael and Baby Rijndael ciphers. Then we discuss the basic principles of differential cryptanalysis. These are the precomputation of differential characteristics and their later usage for key extraction. We focus on the possibility of merging and clustering of the differential characteristics. We discuss the parameters which have an impact on the overall success of key extraction. Finally we estimate the memory and time complexity of our attack in comparison with the brute force approach and we compare our results to results of other works. In our attack we were able to extract secret key in 26 % cases on average in better time than the brute force attack.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectRijndael, Baby Rijndael, diferenciální kryptoanalýza, diferenciální charakteristikacze
dc.subjectRijndael, Baby Rijndael, differential cryptanalysis, differential characteristicseng
dc.titleDiferenciální kryptoanalýza šifry Baby Rijndaelcze
dc.titleDifferential Cryptanalysis of Baby Rijndaeleng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeLórencz Róbert
theses.degree.disciplinePočítačová bezpečnostcze
theses.degree.grantorkatedra počítačových systémůcze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record