Show simple item record

Conceptual Modelling Support for the Haskell Programming Languagedc.contributor.advisorPergl Robert
dc.contributor.authorSuchánek Marek
dc.date.accessioned2017-06-07T14:54:05Z
dc.date.available2017-06-07T14:54:05Z
dc.date.issued2017-05-14
dc.identifierKOS-695599658605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69146
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou provázanosti konceptuálního modelování s implementací informačních systémů a navrhuje řešení pro reprezentaci konceptuálních modelů přímo v programovacím jazyce Haskell včetně jejich vizualizace a postupů validace a verifikace. V rámci práce jsou rozebrány základní pojmy a významné přístupy v oblasti konceptuálního modelování a formální specifikace modelů, stejně jako nástroje pro jejich podporu. Dále jsou v práci analyzovány vybrané vlastnosti programovacích jazyků a možnosti jejich využití pro konceptuální modelování, požadavky na reprezentaci konceptuálních modelů a vlastní expresivita jazyka Haskell. Systém, navržený na základě analýzy a rešerše, ve formě implementovaného prototypu v jazyce Haskell je demonstrován na případové studii a jsou diskutovány jeho výhody a nevýhody z hlediska výsledného SW produktu i projektového řízení. Výsledkem práce je zdokumentovaný open-source prototyp systému včetně metodiky jeho užití pro tvorbu, verifikaci a validaci konceptuálních modelů v jazyce Haskell. Práce také obsahuje návrh budoucího vývoje a rozvoje systému i další možnosti výzkumu v této oblasti.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the interconnection of conceptual modelling with the implementation of information systems and proposes solution to represent conceptual models directly in the Haskell programming language including their visualization as well as validation and verification procedures. Basic concepts and significant approaches to conceptual modelling and formal specification with their supporting tools are discussed in this work. Furthermore, the work contains analysis of the selected properties of programming languages to be used for conceptual modelling, requirements for representation of conceptual models and Haskell's own expressiveness is analyzed too. The proposed solution, which is based on previous discussion and analysis, in the form of an implemented Haskell library prototype is demonstrated in a case study and its advantages and disadvantages are discussed in terms of the resulting software product and project management. The result of the thesis is a documented open-source prototype, including its methodology for the construction, validation and verification of conceptual models. The thesis also contains proposals for the future development of the system and other research possibilities in this topic.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkonceptuální modelování, Haskell, verifikace, validace, vizualizace, MDD, formální specifikace, kompilátorem řízené modelovánícze
dc.subjectconceptual modelling, Haskell, verification, validation, visualization, MDD, formal specification, compiler-driven modellingeng
dc.titlePodpora konceptuálního modelování pro jazyk Haskellcze
dc.titleConceptual Modelling Support for the Haskell Programming Languageeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeBuchtela David
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record