Show simple item record

Fuel Consumption Based on Position of CG

dc.contributor.advisorHospodka Jakub
dc.contributor.authorČechalová Martina
dc.date.accessioned2017-06-07T14:28:56Z
dc.date.available2017-06-07T14:28:56Z
dc.date.issued2016-11-30
dc.identifierKOS-587864538705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69073
dc.description.abstractV této práci jsem se zaměřila na zkoumání závislosti spotřeby paliva na poloze těžiště. Ke zkoumání závislosti těchto dvou veličin byla použita statistická metoda, konkrétně pak lineární regrese. Ke zpracování dat bylo použito programů Excel a Scilab. Provedenou analýzou dat jsem úspěšně dokázala předpoklad, že spotřeba paliva klesá s posunem těžiště dozadu. Na základě tohoto potvrzeného předpokladu a podrobnější studie si myslím, že by se dalo více zefektivnit nakládání dopravních letadel z pohledu právě spotřeby paliva.cze
dc.description.abstractThe subject of thist thesis was to explore the effect of the positon of center of gravity on the fuel consumption. The investigation of dependence of these two variables was done using the statistical method linear regression. Software Microsoft Excel and Scilab were used to process the data. Using this analysis, I have successfully managed to prove the assumption that fuel consump-tion decreases with the shift of the center of gravity backwards. Based on this assumption and more detailed study, I think the management of loading aircraft in terms of fuel consumption could be more efficient.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectTěžiště, Spotřeba paliva, Hmotnost a vyvážení, Nakládání letadel, Handling, Loadsheet, Lineární regresecze
dc.subjectCenter of gravity, Fuel consumption, Weight and balance, Loading aircraft, Handling, Linear regressioneng
dc.titleZávislost spotřeby paliva na poloze těžištěcze
dc.titleFuel Consumption Based on Position of CGeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-01-23
dc.contributor.refereeChleboun Martin
theses.degree.disciplineProfesionální pilotcze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record