Show simple item record

Liteň castle - new community centre

dc.contributor.advisorPošmourný Jiří
dc.contributor.authorHochmuth Adam
dc.date.accessioned2017-06-07T13:55:42Z
dc.date.available2017-06-07T13:55:42Z
dc.date.issued2017-05-21
dc.identifierKOS-695599958405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69023
dc.description.abstractPŘEDMĚTEM PŘEDDIPLOMOVÉ PRÁCE JE NÁVRH NOVÉHO VYUŽITÍ AREÁLU LITEŇSKÉHO ZÁMEČKU A PIVOVARU V OBCI LITEŇ. HLAVNÍ MYŠLENKOU NÁVRHU BYLO VYTVOŘIT SOUVISLOU MĚSTOTVORNOU ZÁSTAVBU ABY SE TÍM VYTVOŘILO CENTRUM PRO ROZVÍJEJÍCÍ SE MĚSTO. ZÁSTAVBA NAVAZUJE NA HISTORICKÉ OBJEKTY ZÁMEČKU A TECHNIKCÝ DVŮR PIVOVARU, NO ÚMYSLEM NÁVRHU BYLO ZACHOVÁNÍ URČITÉHO PRVKU SOUKROMÍ A VÁŽNOSTI PRO SAMOTNÝ ZÁMEČEK, PROTO SE NOVĚ NAVRŽENÉ NÁMĚSTÍ NACHÁZÍ V JEHO BLÍZKOSTI, NO NENÍ JEHO PŘÍMOU SOUČÁSTÍ. NOVÁ KONCEPCE VYUŽITÍ LITEŇSKÉHO ZÁMEČKU JE NAVRŽENA PRO LETNÍ ŠKOLY, PŘEDNÁŠKY ČI RAUTY A V NÁVRHU JE ŘEŠENO PROSKLENÍM NÁDVOŘÍ A VYUŽITÍ JEJICH OCHOZŮ PRO PŘÍJEMNÝ PROSTOR PRO KONCERTY A PŘEDNÁŠKY. HLAVNÍM NÁVRHEM DIPLOMOVÉHO PROJEKTU BYL OBJEKT KOMUNITNÍHO BYDLENÍ, KTERÝ SE NACHÁZÍ V TĚSNÉ BLÍZKOSTI NOVÉ NAVRŽENÉHO NÁMĚSTÍ. HLAVNÍ IDEOU NÁVRHU BYLO VYTVOŘENÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK KOMBINUJÍCÍCH BYTY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A BYTY PRO SENIORY A POSKYTNUTÍ SLUŽEB JAKO PRANÍ, VAŘENÍ, UKÍZENÍ V MÍŘE JAKOU BUDOU NÁJEMNÍCI POŽADOVAT. BLOK OBJEKTŮ JE ROZDĚLEN DO TŘÍ BUDOV, KDE NEJVĚTŠÍ, OBJEKT C, JE NAVRŽEN JAKO BYDLENÍ PRO SENIORY SE ŠKOLKOU V PRVNÍM PODLAŽÍ. PRINCIP PROPOJENÍ VĚKOVÝCH SKUPIN JE S ÚMYSLEM MOŽNÉHO VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU PRO SENIORY A ZÁROVEŇ POMOCI PŘI OPATROVÁNÍ NEBO HRANÍ SE S DĚTMI. KOMPLEX MÁ VLASTNÍ PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ POD VNITROBLOKEM A OBJEKT JE DOPLNĚN O DALŠÍ FUNKCE JAKO KOMERČNÍ PROSTORY, VELKOKAPACITNÍ VARNA S RESTAURACÍ NEBO PRÁDELNA. VŠECHNY TYTO FUNKCE JSOU PŘÍMO NAPOJENY NA CELÝ PROVOZ OBJEKTU I PRO CELOU OBEC.cze
dc.description.abstractSUBJECT OF THE PRE-DIPLOMA THESIS WAS A DESIGN OF A NEW USAGE FOR GROUNDS OF 'LITEŇSKÝ' MANSION AND BREWERY COMPLEX SITUATED IN TOWNSHIP OF LITEŇ. MAIN IDEA OF DESIGN WAS TO CREATE CONTINUOUS BUILT-UP AREA TO IMPROVE TOWN DEVELOPEMENT AND MAINLY TO CREATE ITS CENTRE WITH HISTORICAL HERRITAGE. BUILDINGS ARE DESIGN WITH REACTION ON HISTORICAL BUILDINGS IN THE AREA, WHILE MANSION ITSELF WAS TO BE LEFT WITH ELEMENT OF PRIVACY AND SEVERITY. THAT IS WHY NEW SQUARE IS SITUATED NEAR THE MANSION BUT IS NOT A DIRECT PART OF IT. THE NEW CONCEPT OF MANSION'S USAGE IS TO CREATE A SPACE FOR SUMMER SCHOOLS, LECTURES AND GATHERINGS, WITH ACCENT OF HISTORICAL BUILDING. PROJECT CONTAINS A DESIGN FOR GLASS ROOFING OF CORTYARD'S SPACE, WHICH WOULD PERFECTLY SUIT FOR NIGHT CONCERTS UNDER THE STARRY NIGHT. MAIN DESIGN OF DIPLOMA THESIS WAS A BUILDING OF SOCIAL HOUSING, WHICH IS SITUATED NEAR TO THE NEWLY CREATED SQUARE. MAJOR IDEA OF THE DESIGN WAS TO CREATE RESIDENTIAL UNITS FOR YOUNG PEOPLE, BUT ALSO FOR ELDERLY OR DISABLED PEOPLE AND TO PROVIDE SERVICES AS LAUNDRY, COOKING OR CLEANING, SCALABLE HOWEVER IT SUITS FOR THE TENANTS. BLOC OF BUILDINGS IS DIVIDED INTO THREE OBJECTS. BUILDING C IS DESIGNED MAINLY FOR ELDERLY AND DISABLED PEOPLE AND ITS FIRST LEVEL IS USED FOR NURSERY. THE IDEA FOR CONNECTING THESE TWO DIFFERENT SOCIAL GROUPS IS BASED ON USING FREE TIME OF OLDER PEOPLE TO SUPPORT THE NURSERY AND PLAYING WITH KIDS. COMPLEX OF BUILDINGS HAS ITS OWN UNDERGROUND PARKING SPACE AND BUILDING IS SUPPLEMENTED WITH ADDITIONAL SERVICES AS RENTAL SPACES, RESTAURANT WITH LARGE-SIZED KITCHENS OR LAUNDRY. THESE ALL FUNCTIONS ARE DIRECTLY CONNECTED WITH THE BUILDING AS WITH THE WHOLE TOWNSHIP.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectKomunitní bydlení ,Bytový dům ,Liteň ,Historické centrumcze
dc.subjectSocial housing ,Residential building ,Liteň ,Historical centreeng
dc.titleZámek Liteň - nové centrumcze
dc.titleLiteň castle - new community centreeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-26
dc.contributor.refereeBiegel Richard
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record