Show simple item record

Multifunction building at the Exhibition area in Holešovice

dc.contributor.advisorKopřiva Miloš
dc.contributor.authorLaiblová Anna
dc.date.accessioned2017-06-07T13:55:07Z
dc.date.available2017-06-07T13:55:07Z
dc.date.issued2017-05-21
dc.identifierKOS-695599953705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69002
dc.description.abstractPředmětem diplomní práce je návrh víceúčelového objektu na výstavišti Holešovice. Hlavním podkladem byl urbanistický návrh z předdiplomního projektu. Prostorové řešení stavby plně respektuje nový urbanistický plán. Celková hmota je dělena na tři samostatné celky, které zohledňují hlavní komunikační proudy a pohledové cíle. Výškové řešení stavby není jednotné. Každý celek je řešen jinak dle okolí a funkčních návazností. Hmotovému dělení stavby odpovídá i dělení funkční na objekt A, B a C. V objektu A se nachází nákupní centrum a bar, v objektu B je víceúčelový sál a kinosály a v objektu C je supermarket, knihovna a zázemí sálu. Nosná konstrukce stavby je železobetonový skelet s doplňujícími ocelovými konstrukcemi. Obvodové konstrukce jsou řešeny LOP systémem, podzemní část objektu je železobetonová vana. Fasáda je předsazená ocelová konstrukce s polykarbonátovými panely.cze
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is the design of a polyfunctional building at the exhibition area Holešovice. The thesis is based on the urban plan that was created in a pre-diploma project. The shape of the building fully respects the urban plan. The total mass is divided into three separate units according to the main communications and viewing targets. Elevation of buildings is not uniform. Everything is solved differently according to surrounding and functional links. The mass division of the building corresponds to the division functional on the object A, B and C. There is a shopping centre and a bar in the building A, there is a polyfunctional hall and cinemas in object B and a supermarket, a library and a hall background in object C. The supporting structure of the building is a reinforced concrete skeleton with complementary steel structures. The perimeter structures are solved by the panel system, the underground part of the building is made of reinforced concrete too. The façade is a steel structure with polycarbonate panels.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectVíceúčelové provozy,Monolitický skelet,Lehký obvodový plášť,Předsazená fasádacze
dc.subjectreinforced concrete skeleton,polyfunctional buildingeng
dc.titleVíceúčelový objekt na Výstavišti Holešovicecze
dc.titleMultifunction building at the Exhibition area in Holešoviceeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-26
dc.contributor.refereeDrobný Viktor
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record