Show simple item record

Proposal of residential bulding with public services in Letná

dc.contributor.advisorDaďa Jaroslav
dc.contributor.authorFišar Tomáš
dc.date.accessioned2017-06-07T13:54:57Z
dc.date.available2017-06-07T13:54:57Z
dc.date.issued2017-05-21
dc.identifierKOS-695599952005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68992
dc.description.abstractPŘEDMĚTEM PŘEDDIPLOMOVÉ PRÁCE JE NÁVRH NOVÉHO VYUŽITÍ LETENSKÉ PLÁNĚ V PRAŽSKÝCH HOLEŠOVICÍCH, NÁVRH NOVÉ ZÁSTAVBY A VEŘEJNÝCH PROSTOR. HLAVNÍ MYŠLENKOU MÉHO NÁVRHU JE PROPOJENÍ STARÉHO MĚSTA S MĚSTSKÝM PARKEM STROMOVKA PŘES LETENSKOU PLÁŇ. SOUČASNÉ KYVADLO JE NAHRAZENO BRÁNOU, KTERÁ SLOUŽÍ JAKO RESTAURACE A DOJEZD NAVRŽENÉ LANOVKY Z ČECHOVA MOSTU. JIŽNÍ ČÁST PLÁNĚ JE PONECHÁNA JAKO PARK A SPORTOVIŠTĚ, NOVĚ JE ZDE VYSTAVĚN ATLETICKÝ OVÁL. SEVERNÍ ČÁST PLÁNĚ JE ZASTAVĚNA, JEDNÁ SE O ZÁSTAVBU PŘEVÁŽNĚ REZIDENČNÍHO CHARAKTERU, DOPLNĚNOU O VEŘEJNÉ BUDOVY A ADMINISTRATIVU. BUDOVY SPOLU VYTVÁŘEJÍ ROZSÁHLÝ VNITROBLOK, KTERÝ JE DOMINANTOU CELÉHO NÁVRHU PŘEDMĚTEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE ROZPRACOVÁNÍ VYBRANÉHO OBJEKTU Z JIŽ ZPRACOVANÉHO URBANISMU. MNOU VYBRANÝ OBJEKT SOUSEDÍ S ULICÍ MILADY HORÁKOVÉ A NACHÁZÍ SE PŘÍMO PROTI STADIONU SPARTY. BUDOVU JSEM ROZDĚLIL DO TŘÍ ČÁSTÍ (OBJEKTY A,B,C), KDE OBJEKT A SLOUŽÍ JAKO ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA A OBJEKTY B,C JAKO BYTOVÉ DOMY. SPOJENY JSOU PODNOŽÍ OBSAHUJÍCÍ OBČANSKOU VYBAVENOST. SOUČÁSTÍ JE I ŘEŠENÍ PARTERU, KTERÝ JE ROZDĚLEN NA ČTVERCE DLAŽBY A ZELENĚ, DOPLNĚN O HŘIŠTĚ A ZÁZEMÍ PRO RŮZNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, VODNÍ PRVKY, STROMY, SEZENÍ, ATD.cze
dc.description.abstractSUBJECT OF THE PRE-DIPLOMA THESIS WAS A DESIGN OF A NEW USAGE OF LETENSKÉ FIELDS IN PRAGUE'S DISTRICT, 'HOLEŠOVICE', AND ASLO DESIGN OF A NEW BUILDING DEVELOPEMENT AND ITS PUBLIC SPACES. MAIN IDEA OF MY DESIGN WAS BASED ON CONNECTION BETWEEN THE OLD CITY WITH A CITY PARK 'STROMOVKA' THROUGH LETENSKÉ FIELDS. PENDULUM IS TO BE REPLACED WITH ARCHWAY, WHICH WOULD SUIT AS A RESTAURANT AND THE END STATION OF A CABLEWAY FROM 'ČECHŮV' BRIDGE. SOUTH PART OF A FIELD IS DESIGNED TO BE LEFT AS A PARK AND PLACE FOR SPORTS. NORTH PART WOULD BE BUILT WITH MOSTLY RESIDENTIAL TYPES OF BUILDINGS AMENDED BY PUBLIC SERVICES AND OFFICES. TOGETHER, BUILDINGS ARE CREATING VAST INNER-SPACE WHICH IS AN SIGNIFICANT ELEMENT OF THE WHOLE DESIGN. DIPLOMA THESIS WAS DESIGN OF A SELECTED BUILDING FROM PREVIOUSLY CREATED URBAN PLAN. THE BUILDING OF MY CHOICE IS SITUATED ON 'MILADY HORÁKOVÉ' AVENUE AND IS IN FRONT OF THE SPARTA'S STADIUM. IN MY DESIGN, THE BUILDING WAS DIVIDED INTO THREE PARTS: A - OFFICE BUILDING, B&C - RESIDENTIAL BUILDINGS. THOSE TWO PARTS ARE CONNECTED THROUGH SHARED PLATFORM WHICH CONTAINS PUBLIC SERVICES. LAST PART OF THE THESIS WAS DESIGN OF THE INNER-SPACE, WHICH WAS DIVIDED INTO SQUARES OF PAVEMENT AND GREEN WITH ADDING AN AREA FOR KIDS PLAYGROUND AND MANY FREE-TIME ACTIVITIES, WATER ELEMENTS, TREES, BENCHES ETC. SOUČÁSTÍ JE I ŘEŠENÍ PARTERU, KTERÝ JE ROZDĚLEN NA ČTVERCE DLAŽBY A ZELENĚ, DOPLNĚN O HŘIŠTĚ A ZÁZEMÍ PRO RŮZNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, VODNÍ PRVKY, STROMY, SEZENÍ, ATD.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectREVITALIZACE LETNÉ,URBANISMUS LETENSKÉ PLÁNĚ,NÁVRH OBYTNÉHO BLOKU S OBČANSKOU VYBAVENOSTÍcze
dc.subjectREVITALISATION OF LETNÁ,URBANISM OF LETNÁ,PROPOSAL OF RESIDENTIAL BUILDING WITH PUBLIC SERVICESeng
dc.titleNávrh obytného bloku s občanskou vybaveností na Letnécze
dc.titleProposal of residential bulding with public services in Letnáeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-26
dc.contributor.refereeOppelt Jan
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record