Show simple item record

Feasibility study of Utilization of the Building in the Municipality Měšice

dc.contributor.advisorHromada Eduard
dc.contributor.authorSkřivánková Lenka
dc.date.accessioned2017-06-07T13:54:22Z
dc.date.available2017-06-07T13:54:22Z
dc.date.issued2017-01-08
dc.identifierKOS-695599924805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68970
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vypracováním studie proveditelnosti hospodářské budovy v obci Měšice. Jedná se o projekt rekonstrukce a přestavby konkrétní budovy. Diplomová práce je rozdělena do 10 kapitol, kde v úvodu popisuji cíl a účel diplomové práce. V dalších kapitolách se zabývám rešerší literatury, která pojednává o investičním rozhodování, popisem současného stavu hospodářské budovy, analýzou trhu, technickým a technologickým řešením projektu, oceněním nemovitosti na základě, které se může investor (obec Měšice) rozhodnout, zda objekt prodá nebo zrekonstruuje v dalších kapitole je vypracován finanční plán, hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu, popisem očekávaného přínosu a riziky, které mohou nastat. Hlavní kapitolou je finanční plán, kde se soustřeďuji na náklady na rekonstrukci, náklady v provozní fázi, výnosy v provozní fázi, cash flow, výkazem zisku a ztrát, rozvahou. V kapitole hodnocení a efektivity udržitelnosti je vyhodnocena přijatelnost projektu pomocí finančních ukazatelů. Výsledkem diplomové práce je vyhodnocení záměru a doporučení investorovi, zda má do projektu investovat finance nebo celý objekt prodat.cze
dc.description.abstractMaster's thesis presenting a feasibility study of an agricultural building in the municipality of Měšice. It presents a project of reconstruction and restructuring of the building. Master's thesis is divided into 10 chapters. The introduction deals with the aim and the purpose of the Master's thesis. Following chapters involve research of literature on investment decision making, description of the current condition of the agricultural building, the analysis of the financial market, the technical and technological solution of the project and evaluation of the immoveable property. On the basis of these factors the investor (municipality of Měšice) can make a decision whether to sell the object or to reconstruct it. The subsequent chapter proposes a financial plan, evaluation of efficiency and sustainability of the project and an estimation of anticipated benefits and risks that might occur. The main chapter is the financial plan which deals with reconstruction expenses, operating costs, proceeds from operation, cash flow, profit and loss account and a balance sheet. The chapter concerning evaluation and efficiency of sustainability is assessing the acceptability of the project using financial indicators. The result of the Master's thesis is the assessment of the purpose and recommendation to the investor as to whether to invest financial resources into the project or to sell it as a whole.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectStudie proveditelnosti, čistá současná hodnota, cenová mapa, finanční plán, analýza rizikcze
dc.subjectA feasibility study, net-present-value, price map, financial plan, analysis of the risks.eng
dc.titleStudie proveditelnosti využití objektu hospodářské budovy v obci Měšicecze
dc.titleFeasibility study of Utilization of the Building in the Municipality Měšiceeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-02-07
dc.contributor.refereeBouška Robert
theses.degree.disciplineProjektový management a inženýringcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record