Show simple item record

Risk management in construction projectsdc.contributor.advisorTomek Aleš
dc.contributor.authorHonzírková Eva
dc.date.accessioned2017-06-07T13:54:08Z
dc.date.available2017-06-07T13:54:08Z
dc.date.issued2017-01-12
dc.identifierKOS-695599922905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68965
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá řízením rizik ve stavebních projektech. Je zde popsán kompletní proces řízení rizik ve stavební firmě. Řízení rizik je velmi rozsáhlým tématem a cílem této práce není popsat řízení rizik se všemi aspekty, ale pouze se orientovat na řízení rizik spojené se stavebnictvím. V teoretické části je také popsán projektový management, který úzce souvisí s řízením rizik v projektech a v projektovém kontrolingu. Dále také navrhnout jednoduchý model řízení rizik, který bude jednoduše aplikovatelný ve stavební firmě, konkrétně v divizi D3, která je součást společnosti Metrostav a.s. Obecně, risk management pracuje s odhalováním nebezpečí, která hrozí a určováním pravděpodobnosti, se kterou tato nebezpečí mohou nastat. Tento proces je velmi důležitý při práci s těmito riziky. Pokud neznáme a nejsme schopni identifikovat rizika, pak s nimi logicky nemůžeme dále pracovat a plánovat opatření na jejich minimalizaci. Hlavní snahou každého manažera, by měla být systematická práce s riziky, jako je identifikace rizik v každé fázi projektu a vyvážení těchto rizik. V praktické části budu praktikovat teoretické poznatky z řízení rizik na konkrétní stavební projekt. Pro nový stavební projekt byl vyvinut model analýzy řízení rizik, který je založen na kvalitativní a kvantitativní analýze. V závěru praktické části je napsáno vyhodnocení analýzy a návrhu rizikových opatření, na toto vyhodnocení navazuje výsledný závěr práce.cze
dc.description.abstractThis master thesis deals with a risk management in construction project. It describes an entire process of a risk management. An issue of a risk management is very extensive and purpose of this thesis is not to describe all its areas. The thesis aims insight into risk management in the construction industry and mainly risk management in a construction project, familiar with a procedures used in risk management process, project management and project controling. Then propose a simple model for a risk management applicable in construction company and a demonstration of its functionality on a project model example. Generally, risk management deals with hazard identification by determining probability with which this danger can occur. This process is particularly important for further work with risk. If we do not know and are unable to identify risks, then we logically can not even work with them in any way. Main effort of every manager should be systematic work with risks, such as risk identification at every stage of a project and balance of these risks. In the practical part there are theoretical findings on a specific construction project. For the new building project was developed model of risk management analysis, which is based on qualitative and quantative analysis. In the conclusion of the practical part is written evaluation of the analysis and design of risk measures, and the final conclusion of the work follows after this evaluation.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectŘízení rizik, analýza rizik, identifikace rizik, odhad rizika, opatření rizik, definice rizika, projektový management.cze
dc.subjectRisk management, risk analysis, risk identification, risk assessment, risk measures, definition of risk, project managementeng
dc.titleRisk management in construction projectscze
dc.titleRisk management in construction projectseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-02-07
dc.contributor.refereeČásenský Martin
theses.degree.disciplineProjektový management a inženýringcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record