Show simple item record

The alternatives of drinking water supplydc.contributor.advisorČiháková Iva
dc.contributor.authorSvitavská Kristýna
dc.date.accessioned2017-06-07T13:51:46Z
dc.date.available2017-06-07T13:51:46Z
dc.date.issued2017-05-25
dc.identifierKOS-587864561105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68870
dc.description.abstractTato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je popsána vodárenská soustava, výpočet potřeby vody, směrový a výškový návrh vodovodního řadu, používané materiály pro vodovodní potrubí a výpočet tlakových ztrát v potrubí. Praktická část popisuje nynější stav (možnosti) vodovodního zásobování, navrhuje nové řešení náhradního zásobování v případě poruchy či plánované odstávky. Toto řešení je ověřeno výpočtem a posouzeno z hlediska možné funkčnosti.cze
dc.description.abstractThis Bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the first one, water-supply system is described, also calculation of water consumption is done, furthermore reader is introduced into projection of elevated main pipeline and goes through used materials for main pipeline. This part also covers calculations of head loss in pipelines. Practical part of this thesis describes current state and possibilities in water supply problematics, and introduces new solution of reserve water delivery in case of failure or planned shut-down of pipeline. Presented solution is verified by calculation and it is also examined from point of possible functionality.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpitná voda, vodovod, potrubí, tlak, vodní zdroj, vodojem, tlakové pásmo, spotřeba vodycze
dc.subjectdrinking water, water mains, water pipe, pressure, water source, water reservoir, water zone, water consumptioneng
dc.titleMožnosti náhradního zásobování pitnou vodoucze
dc.titleThe alternatives of drinking water supplyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-06-27
dc.contributor.refereeSkalický Michal
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record