Show simple item record

Geodetic monitoring of the wheelchair to Můstek metro station

dc.contributor.advisorŠtroner Martin
dc.contributor.authorHofman David
dc.date.accessioned2017-06-07T13:44:42Z
dc.date.available2017-06-07T13:44:42Z
dc.date.issued2017-05-16
dc.identifierKOS-695599932705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68767
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá monitoringem poklesů plochy Václavského náměstí během výstavby bezbariérového přístupu do stanice metra Můstek. Zkoumá přesnost použitého přístroje a splnění požadovaných kritérií. Dále se zabývá zpracováním etap měření za dobu přibližně jednoho roku včetně vyrovnání měření metodou nejmenších čtverců. Výstupy jsou vypočtené poklesy, jejich prokazatelnost a grafické znázornění vývoje oblasti v čase.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the monitoring of decreases of the Wenceslas Square area during the construction of wheelchair access to the Můstek metro station. It examines the precision of the used device and meets the required criteria. It also deals with the processing of measurement stages over a period of approximately one year, including the adjustment by least squares method. Outputs are calculated decreases, their demonstrability and graphical depiction of the development of the area over time.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectgeodetický monitoring stavby,zhodnocení přesnosti,etapové měření,měření poklesů,vyrovnání metodou nejmenších čtvercůcze
dc.subjectgeodetic monitoring during a construction,evaluation of precision,stage measurement,measurement of decreases,adjustment by least squares methodeng
dc.titleGeodetický monitoring při výstavbě bezbariérového přístupu do stanice metra Můstekcze
dc.titleGeodetic monitoring of the wheelchair to Můstek metro stationeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-22
dc.contributor.refereeVinter Martin
theses.degree.disciplineGeodézie a kartografiecze
theses.degree.grantorkatedra speciální geodéziecze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record