Show simple item record

Design and Implementation of a Web Application Communicating with Various Telemedicine Solutions Aimed to Diabetes

dc.contributor.advisorMužík Jan
dc.contributor.authorPoláček Milan
dc.date.accessioned2017-06-07T13:22:47Z
dc.date.available2017-06-07T13:22:47Z
dc.date.issued2017-05-29
dc.identifierKOS-773337376605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68634
dc.description.abstractV současné době existuje řada softwarových řešení pro stahování a agregaci dat z mobilních zařízení pro podporu při léčbě pacientů s diabetem. Pro využití záznamů z rozdílných přístrojů musí tedy mít pacient či lékař přístup i k různým aplikacím. Protože tyto aplikace nebývají mezi sebou kompatibilní, lze následně vyhodnocovat přenesená data pouze separovaně, tedy z každého zařízení zvlášť, což snižuje uživatelský komfort či dokonce brání jejich praktickému využití. Mojí snahou tedy bylo vytvořit webový portál, kam by data, z různých druhů přístrojů používaných pacienty, byl automaticky přenášena a zároveň by zde pacient či jeho lékař měl možnost data v celistvosti prohlížet a analyzovat. Tato diplomová práce se zabývá webovou aplikací Diani, která umožňuje automatický přesun, uložení a hodnocení dat z různých elektronických přístrojů, jakými jsou např. hodnoty glykémie, krevního tlaku, počtu nachozených kroků, tepové frekvence aj. Kromě zobrazení grafů je možné vést i osobní kartu pacienta s informacemi jako je váha, výška, HbA1c (glykovaný hemoglobin), hodnoty sacharidů v jídle, dávky inzulínu, spánek/bdění aj. Do systému lze v libovolném časovém rozmezí manuálně nahrávat i data z kontinuálních monitorů glykémie. Uvedená data jsou graficky zobrazována na časové ose. Uživatel může také generovat výpis záznamů do přehledné tabulky a využít jej během konzultace s lékařem. Pomocí řídící logiky v jazyce C# a také JavaScriptu je v současnosti možné data zobrazovat v denním, týdenním a měsíčním náhledu, kde měsíční náhled je obohacen o trend glykémie. Pro další statistické zpracování dat lze data stáhnout ve formátu csv. Systém Diani je postaven na architektuře ASP.NET MVC s podporou HTML a CSS. Aplikace je dále doplněna o opensource pluginy (jako např. Highcharts, Jquery, JavaScript apod.). Vytvořili jsme funkční webové rozhraní pro přenos, sběr, analýzu a export dat z mobilních zařízení jako je aplikace diabetického deníku pro smartphone, krokoměr, glukometr, kontinuální monitor glykémie, váha a tlakoměr. Webovou aplikaci Diani používají v testovacím módu jak pacienti, tak lékaři.cze
dc.description.abstractCurrently there are many applications for downloading and aggregating data from mobile devices to help treating patients with diabetes. To use records from various devices, patients and doctors need to use and have access to many different applications. Since these applications tend not to be compatible, data from each device can then be evaluated only separately, which makes these applications less user friendly and even prevents users from using them. My attempt was to create a web portal where all data from the different devices that patients use would be automatically downloaded to and where both patients and their physicians could access all data in their completeness. This thesis is about the Diani web application, which enables automatic upload, storage and evaluation of data (i.e. glycemic index, blood pressure, heartbeat frequency or step count) from different electronic devices. It also enables each patient to have his own record card with information such as: weight, height, HbA1c, amount of carbohydrates in food, insulin dosage etc. The system allows adding data from continuous glucometers manually at any time. The data can then be clearly displayed on a timeline. The user can also generate a report for a consultation with his physician. Routines written in C# and JavaScript enable the system to display data in daily, weekly and monthly view. Monthly view also shows glycemic trend. Data can be downloaded in *.csv format for further statistical analysis. The Diani system is built using the ASP.NET MVC architecture with HTML and CSS support. Further, the functionality is enabled by Open Source plugins (i.e. Highcharts, Jquery, JavaScript, etc.) We created a functional web UI for collection, transfer, analysis and export of data from mobile devices such as: Diabetic diary smartphone app, pedometer, glucometer, continuous Glycemic monitor, personal scales or manometer. Testing version of the Diani web application is being used by both physicians and patients.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjecttelemedicína, ASP.NET MVC, C#, diabetes, edukace pacienta, highcharts, tenký klientcze
dc.subjecttelemedicine, ASP.NET MVC, C#, diabetes, patient education, highcharts, thin clienteng
dc.titleNávrh a implementace webové aplikace pro telemedicínské řešení zaměřené na diabetescze
dc.titleDesign and Implementation of a Web Application Communicating with Various Telemedicine Solutions Aimed to Diabeteseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-12
dc.contributor.refereeBurša Miroslav
theses.degree.disciplineBiomedicínské inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra teorie obvodůcze
theses.degree.programmeBiomedicínské inženýrství a informatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record