Show simple item record

Algorithms for Minesweeper Game Grid Generation

dc.contributor.advisorKopřiva Štěpán
dc.contributor.authorCicvárek Jan
dc.date.accessioned2017-06-07T13:22:46Z
dc.date.available2017-06-07T13:22:46Z
dc.date.issued2017-05-26
dc.identifierKOS-763431765605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68632
dc.description.abstractMinesweeper je videohra z roku 1990. Nalezení řešení jedné její instance nebo důkaz jeho neexistence je NP úplný problém. V této práci prozkoumám algoritmy, které tento problém řeší v polynomiálním nebo exponenciálním čase s různou úspěšností. Implementuji svůj vlastní algoritmus s důrazem na vysokou úspěšnost a využitelnost při generování pole. Nakonec také implementuji algoritmus, který je schopný generovat pole hry minesweeper, které je vždy řešitelné a zavedu nové hodnocení obtížnosti, které tento algoritmus využívá. NP úplné a NP těžké problémy jsou velmi frekventované, lze se s nimi setkat při zajišťování kybernetické bezpečnosti, vývoji nových léků, alokaci zdrojů nebo například při obecném prohledávání stavového prostoru. Hodně NP problémů jde řešit pomocí algoritmů s polynomiální složitostí, které je řeší s vysokou úspěšností, ale nikomu se nepodařilo dokázat, že lze NP problémy v polynomiálním čase vyřešit deterministickým automatem nebo naopak možnost řešení deterministicky v polynomiálním čase vyloučit, proto je každé jejich studium přínosné.cze
dc.description.abstractMinesweeper is a videogame, first introduced in the year 1990. To find a solution for one instance of this game, or prove that it does not exist, is an NP-Complete problem. In this thesis, I will introduce algorithms that can solve this problem in either polynomial or exponential time with varying success rates. I will implement my own solver, with emphasis on high success rate and its possible utility in gradual generation of the minefield. I will also implement an algorithm that can generate a minefield that is always solvable and introduce new difficulty rating system that can also be used as an input for this new minefield generator. NP-Complete and NP-Hard problems are very common. We need to solve them in cyber-security, when developing new medicine, optimizing resource allocation, or just when searching a statespace. There are many algorithms that can search for solutions to the NP problems in polynomial time with high success rate, but the NP problems have never been proved to be solvable with deterministic automata in polynomial time or proven to be unsolvable in polynomial time with deterministic approach. For that reason, any study can help us understand these problems better.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectMinesweeper, NP úplný, NP těžký, deterministický Turingův stroj, exponenciální složitost, hracze
dc.subjectMinesweeper, NP-complete, NP-hard, deterministic Turing machine, exponential complexity, gameeng
dc.titleAlgoritmy pro generování herního pole ve hře minesweepercze
dc.titleAlgorithms for Minesweeper Game Grid Generationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-06-19
dc.contributor.refereeČáp Michal
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record