Show simple item record

Analysis and Design of Manufacturing Operations

dc.contributor.advisorBurget Pavel
dc.contributor.authorCoiffier Anne-Laure
dc.date.accessioned2017-06-07T13:22:46Z
dc.date.available2017-06-07T13:22:46Z
dc.date.issued2017-05-25
dc.identifierKOS-695600218205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68631
dc.description.abstractAdaptabilita je klíčovým faktorem pro výrobní firmy, aby zůstaly konkurenceschopné. Rychle se měnící poptávka po produktech, ale také nové trendy v přizpůsobivosti hromadné výroby nutí továrny zlepšit způsob, jak navrhovat výrobní linky. Doposud byly výrobní linky většinou řešeny tak, že při změně výrobku bylo nutné kompletně změnit i výrobní linku. V této práci jsou vytvořeny modely výrobní linky a plánu výroby, které se zakládají na popisu schopností zdrojů ve výrobním procesu použitých. Mapování výrobních zdrojů na plán výroby se provádí jednoduchým algoritmem přiřazení. S ohledem na tok materiálu se rozvrh výroby generuje automaticky pomocí vyhledávacího algoritmu s preferencí hloubky a zpětným trasováním, aplikovaným na strom vytvořený algoritmem přiřazení. Tato implementace je v jazyku Python. Rozvrh výroby se ověřen v prostředí Process Simulate na průmyslové výrobní lince, která bude později instalována v budově ČVUT.cze
dc.description.abstractAdaptability is a key factor for manufacturing companies for remaining competitive. Indeed, the fast changing of product demand but also the new trend of mass customization urge factories to improve their way to design production lines. Until now, production lines are installed in such a way that it has to be completely changed when a new product has to be produced. In this thesis, models of both the factory line and the production plan are first developed based on a capability description. Mapping of production resources to production plan is then performed by a simple matching algorithm. Taking into account the material flow, production schedule is then automatically generated with a Depth-First Search algorithm with backtracking applied on the tree resulting of the mapping. This implementation is done using the Python language. The schedule is then evaluated in Process Simulate software by modelling the industrial production line that will be later installed in CTU buildings.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectflexibilní výrobní systém, rozvrhovací algoritmus, virtuální zprovozněnicze
dc.subjectflexible production system, scheduling algorithm, virtual commissioningeng
dc.titleAnalýza a návrh výrobních operacícze
dc.titleAnalysis and Design of Manufacturing Operationseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-12
dc.contributor.refereeKadera Petr
theses.degree.disciplineRobotikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record