Show simple item record

Solder alloys and their properties

dc.contributor.advisorBušek David
dc.contributor.authorLauko Marek
dc.date.accessioned2017-06-07T13:22:16Z
dc.date.available2017-06-07T13:22:16Z
dc.date.issued2017-05-29
dc.identifierKOS-695599623605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68608
dc.description.abstractTato diplomová práce je zpracována, jako rešerše o pájecích slitinách v elektrotechnice. První část je zaměřena na pájecí slitiny a jejich vlastnosti. Jsou zde popsány metody k jejich měření, včetně metody smáčecích vah doplněné o normy. Také jsou tu popsána tavidla a jejich funkce. V druhé části bylo zhotovena sada vzorků pro změření popsanou metodou smáčecích vah v teoretické části a zhodnocení výsledků zkušebních slitin.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is processed as a search for soldering alloys in electrical engineering. The first part focuses on soldering alloys and their properties. There are described methods for measuring them, including the method of wetting weights supplemented by standards. There are also described fluxes and their functions. In the second part a set of samples was made for the measurement by the method of wetting weights in the theoretical part and evaluation of the results of the test alloyseng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPájení, pájecí slitiny, smáčivost, metoda smáčecích vah, propojování v elektrotechnice, pájitelnostcze
dc.subjectsoldering, soldering alloys, wetting, weighing method, interconnection in electronics, solderabiliteng
dc.titlePájecí slitiny a jejich vlastnosticze
dc.titleSolder alloys and their propertieseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-15
dc.contributor.refereeSkácel Josef
theses.degree.disciplineTechnologické systémycze
theses.degree.grantorkatedra elektrotechnologiecze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record