Show simple item record

Distributed Predictive Control of Buildingsdc.contributor.advisorDostál Jiří
dc.contributor.authorHauser Jan
dc.date.accessioned2017-06-07T13:21:06Z
dc.date.available2017-06-07T13:21:06Z
dc.date.issued2017-05-26
dc.identifierKOS-587865071805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68548
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá definicí tepelných vztahů v budově, následným sestavením modelu, návrhem distribuovaného řízení a v neposlední řadě jeho porovnáním s řízením centralizovaným. Analýza modelu budovy je postavena na elektro-termální analogii a zahrnuje všechny hlavní tepelné operace v budově. Zároveň je představen pojem zóny budovy a na něj navazuje algoritmus spojování těchto zón. Rozdělení konceptu budovy do zón je základním principem pro umožnění realizace návrhu distribuovaného řízení. Dále práce představuje centralizované prediktivní řízení spolu s příklady a simulacemi, které poskytují možnost srovnání. Hlavním cílem práce je ovšem návrh řízení distribuovaného. V této problematice jsou nejprve představeny dekompoziční metody a jejich užití. Samotný vývoj algoritmů distribuovaného prediktivního řízení přináší hned několik úskalí, která jsou rozebrána. Jedním z nich je například problém s přerozdělením zdrojového tepla mezi zóny budovy, dalším problémem je návrh lokálních zónových regulátorů. V závěru práce přichází nejpodstatnější část srovnání navržených algoritmů na modelových situacích. K porovnání slouží tzv. ztrátová funkce, kterou počítá každý z navržených řídících algoritmů v rámci optimalizace.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to introduce thermal principles of a building, apply these principles into a model, design a building distributed control and compare it with a centralised control approach. The building model analysis is based on electric-thermal analogy and deals with the thermal influences in building. Concept of a building zone is introduced and algorithm for concatenation of these zones is defined in order to prepare building for centralized control design. Furthermore, centralized model predictive control theory and examples with simulations are included for comparison with other control approaches. The main objective of this thesis is dedicated to distributed control. Decomposition structures are presented as a background for distributed mechanism. Development of distributed model predictive control algorithms involves resource allocation problem as well as local zone control design. Above all, the distributed control algorithms are challenged against centralized control approach. Comparison of these algorithms is achieved using objective functions of each control optimalization problem.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdistribuované prediktivní řízení, model budovy, duální dekompozicecze
dc.subjectdistributed predictive control, building model, dual decompositioneng
dc.titleDistribuované prediktivní řízení budovcze
dc.titleDistributed Predictive Control of Buildingseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-06-14
dc.contributor.refereeEndel Petr
theses.degree.disciplineRobotikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record