Show simple item record

Design of Methods for Evaluation of Movement Activity

dc.contributor.advisorKutílek Patrik
dc.contributor.authorHourová Michaela
dc.date.accessioned2017-06-07T13:20:26Z
dc.date.available2017-06-07T13:20:26Z
dc.date.issued2017-05-26
dc.identifierKOS-587864649805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68520
dc.description.abstractPráce se zabývá metodami hodnocení kinematických veličin pohybu končetin, které se zavádějí do lékařské praxe pro hodnocení pohybové aktivity končetin během klinického vyšetření a dlouhodobé rehabilitace. Cílem práce je volba parametrů pro klasifikaci pohybů a analýzu pohybové aktivity končetin využitím předpokládané chytré ortézy. Je proveden experiment zkoumající rozsahy úhlů kloubů, simulaci postižené končetiny a denní činnosti. Pro experiment je použita soustava akcelerometrů z Development Kitu XSENS. Je naimplementováno textové rozhraní pro předzpracování, trénování a klasifikaci dat. Veškerá práce je implementována v prostředí MATLAB. Zkoumány jsou končetiny z pohledu dominantní a nedominantní strany těla. Dále jsou analyzovány končetiny z pohledu zdravé a postižené končetiny, a to s cílem stanovit parametry očekávané senzorickým systémem chytré ortézy. Pro statistické porovnání rozdílu pohybu mezi těmito končetinami je použit Wilcoxonův test. Jsou hledány statisticky významné rozdíly mezi těmito končetinami. Dále jsou navrženy metody klasifikace pohybové aktivity pro studium dlouhodobého pohybu v domácím prostředí.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with methods of evaluating kinetic values of limb movement, which are introduced into medical practice for evaluation of limb movement during clinical examination and long-term rehabilitation. The goal of the thesis is to find parameters for classification of movements and analysis of limb movement activity by a inteligent prosthetis. Experimental examination of the range of angular joints, simulation of the affected limbs and daily activities is carried out. The accelerometer system from the XSENS Development Kit is used for the experiment. A text interface for pre-processing, training, and data classification is implemented. All work is implemented in MATLAB environment. The limbs are examined as the dominant and non-dominant part of the body. The limbs are also analyzed as the aspect of the healthy and affected limb i n order to determine the parameters expected by the sensory system of the smart orthosis. The Wilcoxon test is used for statistical comparison of the movement differences between these limbs. Statistically significant differences between these limbs during movement at home are sought.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectklasifikace, analýza pohybu, XSENS, dominantní a nedominantní končetina, postižená a zdravá končetina, biomechanika, Classifioner Learner, MATLABcze
dc.subjectclasification, analysis of movement, XSENS, domain and no-domain limb, affected and health limb, biomechanics, Classifioner Learner, MATLABeng
dc.titleNávrh a vývoj metod hodnocení pohybové aktivitycze
dc.titleDesign of Methods for Evaluation of Movement Activityeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-06-22
dc.contributor.refereeMacaš Martin
theses.degree.disciplineRobotikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record