Show simple item record

Technical and economic evaluation of energy consumption in family house

dc.contributor.advisorVastl Jaromír
dc.contributor.authorGrecman Daniel
dc.date.accessioned2017-06-07T09:44:48Z
dc.date.available2017-06-07T09:44:48Z
dc.date.issued2017-05-12
dc.identifierKOS-695599625905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68484
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá technicko-ekonomickým zhodnocením spotřeby energie v rodinném domě. Je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části práce jsou popsány faktory ovlivňující spotřebu energie a legislativa týkající se energetické náročnosti budov. V praktické části práce je zhodnocen projekt RD v Ostravě z technicko-ekonomického hlediska a jsou k němu navrženy varianty vedoucí ke snížení potřeby energie.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with technical and economic evaluation of energy consumption in family house. The work is divided into two main parts. The theoretical part describes the factors that have affect on energy consumption and legislation devoted to this problematics. The practical part of this work evaluates family house in Ostrava both from technical and economical part and propose solutions to lower his energy consumption.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectTechnicko-ekonomické hodnocení, energetické projekty, FVE, rekuperace, zateplování, energetický management, úsporycze
dc.subjectTechnical and economic evaluation, energy project, photovoltaics, recuperation, thermal insulation of family house, energy management, savingseng
dc.titleTechnicko-ekonomické zhodnocení spotřeby energie v RDcze
dc.titleTechnical and economic evaluation of energy consumption in family houseeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-13
dc.contributor.refereeMercel Břetislav
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení energetikycze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record