Show simple item record

Potential of Load-shedding system in distribution network PRE

dc.contributor.advisorGlac Pavel
dc.contributor.authorMartínek Jakub
dc.date.accessioned2017-06-07T09:44:48Z
dc.date.available2017-06-07T09:44:48Z
dc.date.issued2017-05-24
dc.identifierKOS-695599625805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68483
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je zhodnotit potenciál řízení spotřeby na území distribuční společnosti PREdi zahrnující oblast Prahy a přilehlých Roztok z pohledu jak ekonomické využití tak zvýšení zabezpečení dodávek elektrické energie. V úvodní části popisuji příčinu přistupování k řízení spotřeby v souvislosti s bezpečností, stabilitou a kvalitou dodávek v síti a s tím související porovnání se systémovými a podpůrnými službami. V praktické části hodnotím potenciál řízení v jednotlivých sektorech - velkoodběr, maloodběr podnikatelů a domácností - a jejich přínos jak pro distribuční společnost z pohledu vyrovnávání diagramu zatížení nebo nouzového odpojování zatížení, tak i pro obchodníka s elektrickou energií z pohledu úspor na nákup elektrické energie.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to evaluate the potential of consumption management in the area of the distribution company PREdi including the Prague and the Roztoky in terms of both economic utilization and increased security of supply of electricity. The introductory section describes the causes of approach to power management in relation to the security, stability and quality of electricity delivery and the related comparison with system and ancillary services. The practical part assesses potential of management in particular sectors - industry, business and household - their contribution to the distribution grid from the point of view of the load balancing or emergency load disconnection, as well as the electricity trader in terms of savings for purchasing electricity.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectenergetika, řízení spotřeby, distribuce, distribuční síť, podpůrné služby, bezpečnostcze
dc.subjectelectric power, power consumption management, distribution, distribution grid, ancillary services, safetyeng
dc.titlePotenciál systému řízení spotřeby v distribuční síti PREcze
dc.titlePotential of Load-shedding system in distribution network PREeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-13
dc.contributor.refereeVítek Miroslav
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení energetikycze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record