Show simple item record

Control of Stepper Motor by TI Microprocessor

dc.contributor.advisorBauer Jan
dc.contributor.authorMadara Daniel
dc.date.accessioned2017-06-07T09:43:30Z
dc.date.available2017-06-07T09:43:30Z
dc.date.issued2017-05-24
dc.identifierKOS-587865127705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68418
dc.description.abstractTato bakalářská se zabývá krokovými motory, jejich druhy, principem fungování a především řízením těchto motorů. Způsoby řízení jsou podrobně popsány z několika hledisek včetně grafického znázornění buzení fází během unipolárního a bipolárního řízení. Uvedeny jsou také základní řídicí obvody pro různé druhy motorů. Úkolem práce bylo také navrhnout jednoduchý driver na řízení krokového motoru, sestrojit ho a následně ověřit jeho funkčnost pomocí mikroprocesoru od firmy Texas Instruments.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with stepper motors, their types, working principle and primarily with control of these motors. Methods of driving are described in detail with grafical illustration of phase switching during unipolar and bipolar control. Basic control circuits for control of various types of stepper motors are mentioned as well. The aim of this thesis was also to design a simple driver for stepper motor control, build it and verify its functionality using a microprocessor by Texas Instruments.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectkrokový motor, unipolární řízení, bipolární řízení, mikrokrokování, moment, h-můstekcze
dc.subjectstepper motor, unipolar control, bipolar control, microstepping, torque, h-bridgeeng
dc.titleŘízení krokového motoru pomocí platformy TIcze
dc.titleControl of Stepper Motor by TI Microprocessoreng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-06-16
dc.contributor.refereeBrejcha Michal
theses.degree.disciplineAplikovaná elektrotechnikacze
theses.degree.grantorkatedra elektrických pohonů a trakcecze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record