Show simple item record

Analysis of Business Accounting Systems in Czech Marketdc.contributor.advisorBuchtela David
dc.contributor.authorSpolek Jan
dc.date.accessioned2017-04-25T17:39:55Z
dc.date.available2017-04-25T17:39:55Z
dc.date.issued2017-01-15
dc.identifierKOS-587865168305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68222
dc.description.abstractTato práce se zabývá analýzou podnikových účetních systémů na českém trhu. V první části je vymezení pojmů a základní popis stavu trhu s podnikovými systémy. Následně jsou zde definovány skupiny uživatelů a jejich požadavky. Na základě těchto požadavků jsou stanovena kritéria rozhodování. Další část práce obsahuje popis zvolených produktů, podle kritérií s následným vyhodnocením doporučených nástrojů pro jednotlivé skupiny podnikatelů. Dále jsou závěry analýzy zapracovány do podoby zadávací dokumentace pro doporučenou implementaci řešení.cze
dc.description.abstractThis thesis provides analysis of enterprise accounting system on Czech market. First part includes term definitions and basic description of status of the market with enterprise systems. In following part are defined user groups and their requirement. Based on these requirements are defined criteria of decision. Next part contains description of selected products based on the criteria and evaluation of recomended tools for each group of users. Then the conclusion of the analysis is included in form of task documentation for recommended implementation of solution.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectúčetnictví, účetní podnikový systém, ERP, ekonomický systém, skupiny podnikatelů, požadavky podnikatelů, zadávací dokumentacecze
dc.subjectaccounting, enterprise accounting system, ERP, economic system, groups of enterprises, requirements of enterprises, task documentationeng
dc.titleAnalýza podnikových účetních systémů na českém trhucze
dc.titleAnalysis of Business Accounting Systems in Czech Marketeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-02-08
dc.contributor.refereeVogel Josef
theses.degree.disciplineInformační systémy a managementcze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record