Show simple item record

Financial Strategy of Non-profit Organization Klokánek Hostivice

dc.contributor.advisorFreiberg František
dc.contributor.authorPříhodová Barbora
dc.date.accessioned2017-04-25T17:39:33Z
dc.date.available2017-04-25T17:39:33Z
dc.date.issued2017-01-04
dc.identifierKOS-587864738705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68207
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou financování nestátních neziskových organizací, konkrétně Fondu ohrožených dětí Klokánek. Zaměřuje se na vymezení a typologii daného sektoru, rozebírá formy jejího financování, způsoby a metody zajišťování potřebných zdrojů pro fungování a naplňování cílů organizace. Praktická část se soustředí na Klokánek Hostivice, její strategii rozvoje a v návaznosti na ni strategii financování.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with a problem of financing in non- profit organizations, concretely Fund of endangered children Klokanek. It´s aimed at delimitation and typology of this sector. The thesis analyzes forms of it´s financing, methods of hedging sources which are needed for working and filling up the targets. Practical part is focused on Klokanek Hostivice and it´s strategy of progress and follow- up strategy of financing.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFond ohrožených dětí, fundraising, Klokánek Hostivice, nezisková organizace, novela zákona, státní příspěvky a dotace, strategie financování.cze
dc.subjectFund of endangered children, fundraising, Klokanek Hostivice, non-profit organizations, novella of the law, state benefits and subsidies, strategy of financing.eng
dc.titleStrategie financování nestátní neziskové organizace Klokánek Hostivicecze
dc.titleFinancial Strategy of Non-profit Organization Klokánek Hostiviceeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-02-15
dc.contributor.refereeCharvátová Dagmar
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record