Show simple item record

Study of Heating for Residential Building

dc.contributor.advisorBašta Jiří
dc.contributor.authorŠpidla Luděk
dc.date.accessioned2017-04-25T17:38:00Z
dc.date.available2017-04-25T17:38:00Z
dc.date.issued2017-01-16
dc.identifierKOS-595412359305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68145
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vytápěním. V rámci práce je vypracována studie vytápění zadaného bytového domu. Jsou navrženy tepelně technické parametry budovy splňující požadavky normy ČSN 73 0540-2/2011. Tepelné ztráty jsou vypočteny podle ČSN EN 12 831. Ve studii je využito jednotrubkové horizontální otopné soustavy se směšovacími armaturami a také jednotrubkové horizontální otopné soustavy s jezdeckým napojením otopných těles. Otopná soustava je navržena s ohledem na měření spotřeby tepla v bytech. Volba otopných ploch je provedena s ohledem na tepelnou pohodu uživatel. Je vybrán zdroj tepla s přihlédnutím k celkovým nákladům. Je vypočtena potřeba teplé vody a navržen ohřívač teplé vody. Nedílnou součástí práce je výkresová dokumentace a výpočtové programy, které je možné s mírnou modifikací použít i na jiné projekty.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with heating. A study of heating for an assigned residential building is made in the thesis. Thermal resistance, that meets the requirements of the norm ČSN 73 0540-2/2011, is designed. Heat loss is calculated on the basis of the norm ČSN EN 12 831. A single-pipe heating system with mixing valves and also a single-pipe heating system with by-passes are used in the study. The system is designed with respect to measuring the heat energy consumption in flats. Heating surface is chosen with respect to thermal comfort of occupants. A heat source is chosen with regard to live cycle costs. A demand of hot water preparation is solved and a storage water heater is designed. As a part of the study there is a drawing documentation and calculation programs, that can be used on another projects with a small modification.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectvytápění, výpočet tepelné ztráty, příprava teplé vody, jednotrubkové otopné soustavycze
dc.subjectheating, heat loss calculation, hot water preparation, single-pipe heating systemseng
dc.titleStudie vytápění bytového domucze
dc.titleStudy of Heating for Residential Buildingeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-02-07
dc.contributor.refereeBoháč Jindřich
theses.degree.disciplineTechnika životního prostředícze
theses.degree.grantorústav techniky prostředícze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record