Show simple item record

2D diagnostics of a charged particle beams profile obtained from particle acceleratorsdc.contributor.advisorJura Jakub
dc.contributor.authorPoklop Dušan
dc.date.accessioned2017-04-25T17:37:42Z
dc.date.available2017-04-25T17:37:42Z
dc.date.issued2017-01-10
dc.identifierKOS-587865119205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68135
dc.description.abstractPráce se zabývá návrhem systému pro 2D diagnostiku příčného profilu svazku na mikrotronu MT25 - kruhovém relativistickém urychlovači elektronů. Svazek urychlených elektronů je na výstupním okně elektronvodu urychlovače snímán drátkovým detektorem. Získaná data jsou navrženým systémem zpracována a pomocí filtrované zpětné projekce zobrazena jakožto 2D obrázek profilu svazku. Simulace zobrazování byla prováděna v prostření GNU Octave, za účelem vybrat vhodný filtr pro filtrovanou zpětnou projekci. Navržený systém byl realizován na platformě Arduina a osobního počítače. Systém umožnuje lepší popis svazku, který zkvalitňuje ozařovací služby mikrotronové laboratoře. Systém může být využit k diagnostice svazků nabitých částic také v dalších laboratořích.cze
dc.description.abstractThis work presents the design of a 2D diagnostic beam profile system for the MT25 microtron - a cyclic electron accelerator. The beam of the accelerated electrons at the output window of the beam line is scanned by the wire detector. These data are processed by a system which create image of the beam profile. Display simulation was designed in GNU Octave, alowing to choose the suitable filter for filtered back projection. The designed system was realized using the Arduino. The system allows better description of the beam, which improves iradiation servis of the Microtron laboratory. The system is useful to describe beams of charged particles in other laboratories.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRadonova transformace; ,filtrovaná zpětná projekce; ,rekonstrukce obrazu; ,Arduino; ,Mikrotroncze
dc.subjectRadon transformation, Filtered Back Projection, image reconstruction, Arduino, Microtroneng
dc.title2D diagnostika profilu svazků nabitých částic získaných pomocí částicových urychlovačůcze
dc.title2D diagnostics of a charged particle beams profile obtained from particle acceleratorseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-02-07
dc.contributor.refereeKrist Pavel
theses.degree.disciplinePřístrojová a řídicí technikacze
theses.degree.grantorústav přístrojové a řídící technikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record