Show simple item record

Possibilities for measurements of emissions of passenger cars under real-world operation conditions

dc.contributor.advisorKlír Vojtěch
dc.contributor.authorSchreiber Šimon
dc.date.accessioned2017-04-25T17:37:11Z
dc.date.available2017-04-25T17:37:11Z
dc.date.issued2016-09-30
dc.identifierKOS-571673078405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68114
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce se zabývá možnostmi měření emisí osobních automobilů a homologačními testy pro nové modely. Úvodní pasáž práce je věnována dnes platné legislativě pro měření emisí. Práce se věnuje i zkušebním jízdním cyklům a hodnotí výhody a nevýhody laboratorního měření. Druhá část práce pojednává o měření emisí v reálném provozu, principu PEMS a připravované legislativě pro zkoušení emisí v reálném provozu. Praktická část obsahuje návrh univerzálně použitelného nosiče PEMS. Návrh obsahuje konstrukční řešení, použití materiálu a pevnostní výpočty.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with possibilities for measurements of emissions and new cars type approval. The further part of thesis describes actual legislation for measurement of emissions. Thesis talks about test driving cycles and evaluate pros and cons of laboratory measurement. Second part deals with measurements of emissions under real-world operation conditions, principles of PEMS and legislation for measurements of emissions under real-life operation conditions. Practical part of thesis contains design solution of universal PEMS carrier.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectEmisní limity, homologační zkoušky, testovací jízdní cykly, PEMScze
dc.subjectEmission limits, Approval tests, Test driving cycles, PEMSeng
dc.titleMožnosti měření emisí osobních automobilů v reálném provozucze
dc.titlePossibilities for measurements of emissions of passenger cars under real-world operation conditionseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-02-08
dc.contributor.refereeStrapko Michal
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record