Show simple item record

Subcontracting management

dc.contributor.advisorProstějovská Zita
dc.contributor.authorSoukup Lukáš
dc.date.accessioned2017-04-25T17:36:17Z
dc.date.available2017-04-25T17:36:17Z
dc.date.issued2017-01-08
dc.identifierKOS-695600221105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68079
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o řízení subdodávek ve vybrané stavební společnosti, popisuje proces poptávání subdodavatelů v poptávkovém řízení v konkrétní stavební firmě. Sleduje řízení nákupu, návratovost cenových nabídek od poddodavatelů, vyhodnocování a výběr subdodavatele. Práce se dále zabývá vyhodnocením poptávkového řízení u vybrané profese technického zařízení budov. V závěru práce jsou provedené návrhy zefektivnění poptávkového řízení a vytvoření nové databáze subdodavatelů.cze
dc.description.abstractThe master's dissertation deals with managing subcontractors in the selected construction company. It describes the process of inquiring subcontractors as a part of the demand management in a specific construction company. The thesis monitors procurement, return on financial bid from sub-contractors, evaluation and selection of subcontractors. It also evaluates demand management of the technical building systems. In the summary, proposals are made to streamline the process of demand management and the creation of a new database of subcontractors.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectstavební společnost,výstavbový projekt,řízení subdodávek,poptávkové řízení,jednotková cena,cenová nabídka,výběr subdodavatele,databáze subdodavatelůcze
dc.subjectconstruction company,construction project,managing subcontractors,demand management,unit price,selection of subcontractors,database of subcontractors,financial bideng
dc.titleŘízení subdodávekcze
dc.titleSubcontracting managementeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-02-07
dc.contributor.refereeTománková Jaroslava
theses.degree.disciplineProjektový management a inženýringcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record