Show simple item record

Modelling research flow at the outlet from the culvert

dc.contributor.advisorHavlík Aleš
dc.contributor.authorJurečková Petra
dc.date.accessioned2017-04-25T17:36:15Z
dc.date.available2017-04-25T17:36:15Z
dc.date.issued2017-01-08
dc.identifierKOS-695600218705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68076
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá ztrátou na výtoku z propustku pro tlakový režim proudění. Za účelem stanovení velikosti ztráty a ztrátového součinitele byl proveden experiment na fyzikálním modelu. Naměřená data byla vyhodnocena pomocí Bernoulliho rovnice a věty o hybnosti proudu. Ztráta na výtoku byla rovněž vypočtena pomocí současně používaných teoretických výrazů a tato hodnota byla porovnána s hodnotou získanou experimentem. Bylo zjištěno, že skutečnosti nejvíce odpovídá rovnice pro ztrátu náhlým rozšířením známá pod názvem Bordova ztráta. V práci byla rovněž stanovena hodnota součinitele místní ztráty na výtoku v závislosti na míře zatopení výtoku a rozměrech otevřeného koryta za propustkem.cze
dc.description.abstractThis master thesis deals with the exit loss at the outlet from the pressurized culvert. In order to determine the value of the exit loss and the exit loss coefficient, an experiment was conducted on the physical model. The Bernoulli equation and the momentum principles were applied on the measured data. The exit loss was also calculated using the current theoretical expressions and this computed value was compared with the value obtained in the experiment. It was detected that the Borda-Carnot equation for the sudden expansion is closest to the reality. In this thesis the value of the exit loss coefficient depending on the rate of submergence and the geometry of the channel at the outlet from the culvert was also specified.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectpropustky, ztráta na výtoku z propustku, ztráta náhlým rozšířením, Bordova ztráta, součinitel místní ztráty na výtoku, fyzikální modelovánícze
dc.subjectculverts, culvert exit loss, loss due to sudden expansion, Borda-Carnot equation, culvert exit loss coefficient, physical modellingeng
dc.titleModelový výzkum proudění na výtoku z propustkucze
dc.titleModelling research flow at the outlet from the culverteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-02-08
dc.contributor.refereeZachoval Zbyněk
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrauliky a hydrologiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record