Show simple item record

Sheeting of building pits

dc.contributor.advisorPruška Jan
dc.contributor.authorJirků Martin
dc.date.accessioned2017-04-25T17:35:34Z
dc.date.available2017-04-25T17:35:34Z
dc.date.issued2017-01-08
dc.identifierKOS-695599937105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68051
dc.description.abstractTato diplomová práce se v první části zabývá rešeršemi o historickém vývoji geologie hlavního města Prahy, monitoringu pažících konstrukcí a popisuje přehled vybraných pažících konstrukcí. Práce se ve druhé části zabývá parametrickou studií výpočtu pažící konstrukce uvažující klasické řešení prutového modelu, metodu závislých tlaků a metodu konečných prvků; dále obsahuje shrnutí těchto metod. Výpočty byly provedeny pomocí programů Geo5 Pažení návrh, Geo5 Pažení posudek a Geo5 MKP.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis in its first part deals with research about history of geology of Prague, about geotechnical monitoring of sheeting and about selected types of sheeting. In its second part diploma thesis deals with parametric study of calculation of sheeting including classic method, method of dependent pressures and finite element method. Summary of selected methods is included as well. Calculations were made by software: Geo5 Pažení návrh, Geo5 Pažení posudek and Geo5 MKP.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectpažení,parametrická studie,metoda konečných prvků,metoda závislých tlakůcze
dc.subjectsheeting,parametric study,finite element method,method of dependent pressureseng
dc.titlePažení stavebních jamcze
dc.titleSheeting of building pitseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-02-15
dc.contributor.refereeVaněček Jiří
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra geotechnikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record