Show simple item record

The process of preparation, construction and use of footbal fields

dc.contributor.advisorMěšťanová Dana
dc.contributor.authorSůrová Marie
dc.date.accessioned2017-04-25T17:34:54Z
dc.date.available2017-04-25T17:34:54Z
dc.date.issued2017-01-08
dc.identifierKOS-695599925205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68027
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je proces životního cyklu fotbalových hřišť. Řeší rozdíly mezi jednotlivými druhy povrchů a jejich výhodnosti z různých úhlů pohledu. Popisuje jednotlivé kroky provozu a údržby jednotlivých druhů povrchů a upozorňuje na jejich možná úskalí. Neméně významnou součástí práce jsou možnosti financování staveb určených pro sport a základní podmínky poskytnutí finanční podpory. Dále je zde provedena rozhodovací analýza mezi přírodním a umělým trávníkem. Pomocí rizikové analýzy jsou zpracována možná rizika a jejich eliminace včetně návrhů opatření.cze
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the process of the lifecycles of football fields. It deals with the differences between the various types of surfaces and their usefulness from different views. It describes the steps in the process of operation and maintenance of various types of surfaces and highlights the potential difficulties. Equally important part of the thesis are the options for financing the construction of sport facilities and the basic conditions for granting financial backing. In addition, the decision analysis between the natural and the artificial turf was made as well as the possible risks and their preventions using the risk analysis and both are the part of the thesis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectpovrch fotbalového hřiště, přírodní trávník, umělý trávník, životní cyklus, rizika, financovánícze
dc.subjectsurface football field, natural grass, artificial grass, life cycle, risks, fundingeng
dc.titleProces přípravy, výstavby a užívání fotbalových hřišťcze
dc.titleThe process of preparation, construction and use of footbal fieldseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-02-08
dc.contributor.refereeHavíř Radomír
theses.degree.disciplineProjektový management a inženýringcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record