Show simple item record

FM utilization management system to provide support of the construction according to DIN 15221

dc.contributor.advisorŠtrup Ondřej
dc.contributor.authorŠimková Diana
dc.date.accessioned2017-04-25T17:34:23Z
dc.date.available2017-04-25T17:34:23Z
dc.date.issued2017-01-07
dc.identifierKOS-695599919605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68004
dc.description.abstractUvedená diplomová práce se zabývá využitím systému řízení facility managementu ve stavebnictví. V teoretické části této práce je popsán vznik a historie facility managementu, seznámení s normou ČSN 15221 a popis podpůrných činností na stavbách. V praktické části práce je uveden příklad zpracovaného projektu na zajištění podpůrných služeb pro konkrétní stavbu.cze
dc.description.abstractThis master thesis deals with using the system of facility management in the construction industry. The theoretical part of this work describes the origin and history of facility management, familiarization with the standard DIN 15221 and a description of supporting processes in the construction industry. The practical part is an example of the developed project to provide support services for a specific site.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectfacility management, facility, management, manažer, podpůrné činnosti, hlavní činnost, facility manažercze
dc.subjectfacility management, facility, management, manager, support processes, core business, facility managereng
dc.titleVyužit systému řízení FM pro zajištění podpory stavby dle ČSN 15221cze
dc.titleFM utilization management system to provide support of the construction according to DIN 15221eng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-02-15
dc.contributor.refereePups Jiří
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record