Show simple item record

Urban morphology in Prague: automatic classification in GISdc.contributor.advisorCajthaml Jiří
dc.contributor.authorCimburová Žofie
dc.date.accessioned2017-04-25T17:31:46Z
dc.date.available2017-04-25T17:31:46Z
dc.date.issued2017-01-08
dc.identifierKOS-597872631705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/67903
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro automatickou klasifikaci městské zástavby v GIS. Klasifikace vychází z morfologických atributů budov a bloků a jsou pro ni použity metody strojového učení - analýza hlavních komponent a K-medoids clustrování. V teoretické části jsou představeny a popsány jednotlivé morfologické atributy budov a bloků a jsou vysvětleny základy analýzy hlavních komponent a clustrování. Pilotní projekt je proveden na území hl.m. Prahy. Výsledkem je detekování a popis až dvanácti různých struktur městské zástavby. Výsledek slouží jako alternativa k současné definici struktur zástavby používané v Metropolitním plánu Prahy. Navržená metodologie je rychlá, objektivní, jednoduše interpretovatelná a disponuje možností rozšíření a aktualizace.cze
dc.description.abstractThe thesis proposes a methodology for automatic classification of urban morphology in GIS, which makes use of methods of unsupervised learning - principal component analysis and K-medoids clustering - and is based on morphological attributes of buildings and blocks. In theoretical part, an overview and description of morphological attributes is given and fundamentals of principal component analysis and clustering are explained. The case study is carried out in the study area of Prague, Czech Republic, resulting in detection and description of up to twelve various urban structures, which serve as an alternative to current urban structures definition used in the Metropolitan plan of Prague. The proposed methodology is fast, objective, easy to interpret and possible to extend and actualize.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectStruktura zástavby, klasifikace, clustrování, analýza hlavních komponent, GIScze
dc.subjectUrban morphology, GIS, urban structures, classification, principal component analysis, clusteringeng
dc.titleStruktura městské zástavby v Praze: automatická klasifikace v GIScze
dc.titleUrban morphology in Prague: automatic classification in GISeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-02-16
dc.contributor.refereeBurian Jaroslav
theses.degree.disciplineGeomatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record