Show simple item record

Geodetical and geophysical exploration of the Ryzmburk castle

dc.contributor.advisorPavelka Karel
dc.contributor.authorGoby Vojtěch
dc.date.accessioned2017-04-25T17:31:46Z
dc.date.available2017-04-25T17:31:46Z
dc.date.issued2016-06-30
dc.identifierKOS-595687066805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/67902
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá geodeticko - geofyzikálním průzkumem hradu Rýzmburk a následným zpracováním naměřených dat. Část hradu byla podrobně zaměřena metodou laserového skenování, georadarem a magnetometrem. V práci je také uvedena teorie a rešerše možností dokumentace historických objektů. Dále jsou popsány jednotlivé metody měření a jejich zpracování v laboratoři. Výsledkem je dokumentace jednotlivých zkoumaných oblastí hradu.cze
dc.description.abstractThe master thesis describes measurement of the castle Rýzmburk and subsequent data processing. Part of the castle was measured by laser scanning, GPR and magnetometer. The work is also presented theory and research of opportunities documentation of historic buildings. Each method is described of measurement and processing in the laboratory. The result is the documentation of the particular areas of the castle.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectHrad Rýzmburk, laserové skenování, geofyzikální metody, georadar, GPR, magnetometrcze
dc.subjectRýzmburk castle, laser scanning, geophysical methods, georadar, GPR, magnetometereng
dc.titleGeodeticko-geofyzikální průzkum hradu Rýzmburkcze
dc.titleGeodetical and geophysical exploration of the Ryzmburk castleeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-02-16
dc.contributor.refereeŘezníček Jan
theses.degree.disciplineGeomatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record