Show simple item record

Core-Model in the Czech republic

dc.contributor.advisorKubátová Ivana
dc.contributor.authorHelligerová Petra
dc.date.accessioned2017-02-28T09:18:03Z
dc.date.available2017-02-28T09:18:03Z
dc.date.issued2016-05-20
dc.identifierKOS-587864389905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/67648
dc.description.abstractKoncept HTA Core Modelu? je užívanou metodikou v Evropě, která standardizuje způsob provádění studií. Cílem této práce je metodiku přenést do podmínek českého zdravotnického systému pro zdravotnickou techniku tak, aby bylo možné na jejím základě provádět strategická rozhodnutí v nemocnicích. V první části práce je shrnutý současný stav dané problematiky ve světě, popsán je vývoj Core Modelu, jeho aplikace a jeho modifikace. Praktická část se zaměřuje na úpravu Core Modelu pro podmínky zdravotnické techniky v České republice, implementaci do rozhodovacího procesu v nemocnicích a vytvoření podkladu pro rozhodování přístrojové komise. Jednou z částí je zhodnocení, jaké výhody a nevýhody Core Model má a kde se objevují omezení pro užití v České republice. Praktické využití tohoto modelu je znázorněno v závěru práce, ve kterém je zpracována část již hotové HTA studie dle metodiky Core Modelu HTA.cze
dc.description.abstractThe HTA Core Model is a commonly used methodology in Europe which standardizes the way studies are performed. The goal of this work is to carry the methodology over into the environment of Czech health care system for medical technology in a way that would create a basis for strategic decisions in hospitals. The first part of this work contains summary of the situation related to the given issue in the world today and describes the evolution of Core Model, its applications, and modifications. The practical part is focused on the modification of Core Model for the use in the Czech medical technology environment, its implementation into the decision making process of hospitals, and on the creation of the basis for decision making of the medical technology committee. Another part of this work assesses pros and cons of Core Model and describes the limitations of its use in Czech Republic. Practical use of this model is demonstrated at the end of this thesis by using Core Model HTA methodology on a portion of existing HTA study.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectHTA Core Model?, Health Technology Assessment, nákup zdravotnické techniky, implementace do nemocnic, strategické rozhodování, přístrojová komisecze
dc.subjectHTA Core Model?, Health Technology Assessment, medical technology purchase, hospital implementation, strategic decision making, medical technology committeeeng
dc.titleCore-Model v podmínkách České republiky z pohledu zdravotnické technikycze
dc.titleCore-Model in the Czech republiceng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-20
dc.contributor.refereeŠubrt Oldřich
theses.degree.disciplineSystémová integrace procesů ve zdravotnictvícze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record